Två händer som läser punktskrift.
Foto: Elliot Elliot

Punktskrift

Punktskrift

Punktskrift är ett skrivsystem
med upphöjda punkter
som man läser med fingrarna.

MTM gör böcker i punktskrift
för vuxna, barn och ungdomar.

MTM vill fortsätta att arbeta med punktskrift
och service till de personer som läser punktskrift,
så att fler kan lära sig och använda det som sitt skrivspråk.

Det här gör MTM för de som läser punktskrift
• MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice
• Punktskriftstjänsten
 •Punktskriftsböcker
• Punktskriftstidningar
• Högskolelitteratur
• Bokklubbar
• Taktila bilder och kartor
• Spel

MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice
Punktskriftsläsare och bibliotek
kan låna och beställa punktskriftsböcker
och prenumerera på tidningar i punktskrift.

Punktskriftstjänsten
Punktskriftstjänsten är en service för
personer med dövblindhet och synskada:
Där kan man få material överfört till punktskrift,
till exempel bruksanvisningar, musiktexter, artiklar,
recept och stickbeskrivningar.  

Legimus.se
I MTM:s digitala bibliotek legimus.se
kan du se och låna alla våra böcker i punktskrift.
Till legimus.se

Förslag på nya punktskriftsböcker
Om du läser punktskrift
kan du komma med förslag på
vilka böcker du vill att vi ska göra i punktskrift.
Det kan vara både skönlitteratur och faktaböcker.

Du kan lämna förslagen på biblioteket
eller på legimus.se
MTM gör ungefär 450 punktskriftsböcker varje år.
Vi gör också några taktila bilderböcker för barn varje år.

Punktskriftsnämnden
Punktskriftsnämnden är en del av MTM.
Punktskriftsnämnden har fått uppdrag från regeringen
att arbeta för att fler personer med synnedsättning
ska kunna använda punkskrift som sitt skriftspråk.
Nämnden arbetar också med  
att publicera böcker om punktskrift och taktila bilder
och att ordna konferenser och seminarier
som handlar om punktskrift.

Punktskrift är ett skriftsystem med upphöjda punkter som man läser med fingertopparna. MTM gör böcker i punktskrift för vuxna, barn och ungdom, i varierande utformning och för olika behov. Målet för MTM:s punktskriftsverksamhet är att utveckla punktskriftsservicen och bidra till att punktskriftskunnandet upprätthålls.

MTM erbjuder

  • MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice
  • Punktskriftstjänsten
  • Punktskriftsböcker
  • Punktskriftstidningar
  • Högskolelitteratur
  • Bokklubbar
  • Taktila bilder och kartor
  • Spel och övriga produkter

MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice

Punktskriftsläsare och bibliotek kontaktar MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice för att låna eller köpa punktskriftsböcker, beställa prenumerationer eller månadslista över nya punktskriftsböcker.

Punktskriftstjänsten

Punktskriftstjänsten är en individuell service för personer med dövblindhet och synskada där man kan få material överfört till punktskrift, till exempel bruksanvisningar, musiktexter, artiklar, recept och stickbeskrivningar.  

Legimus - vårt digitala bibliotek

I MTM:s digitala bibliotek legimus.se finns alla punktskriftsböcker som MTM producerar eller köper in, även böcker under produktion visas.
Till Legimus

Förslag på nya punktskriftsböcker

Många böcker görs på förslag från punktskriftsläsare. I övrigt producerar MTM främst ny skönlitteratur, men också en del facklitteratur. Punktskriftsläsare kan lämna förslag på nya punktskriftsböcker via legimus.se eller det lokala biblioteket.

Produktion av punktskrift

MTM producerar årligen ca 450 punktskriftsböcker per år, varav 3-5 är taktila bilderböcker för barn. Många av böckerna görs på förslag från punktskriftsläsare. MTM har utvecklat en ny metod för produktion av punktskriftsböcker. Resultatet är en snabbare och mer kostnadseffektiv produktion samt en mer användarvänlig formgivning för läsaren.

Punktskriftsnämnden

Punktskriftsnämnden är knuten till MTM och har regeringens uppdrag att främja och utveckla punktskriften som skriftspråk för personer med synnedsättning. 
I nämndens verksamhet ingår bland annat att publicera böcker om punktskrift och taktila bilder samt att arrangera konferenser och seminarier inom området. 
Svenska skrivregler för punktskrift - webbversionen

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)