En man sitter i en blå fåtölj och läser punktskrift.

Hur görs böcker i punktskrift?

Varje år gör MTM hundratals böcker i punktskrift. Förra året blev det 728 stycken. Hur går det till, och varför är vissa böcker lättare att göra än andra?

Hillevi Andreasson är bibliotekarie på MTM och en av dem som tar hand om önskemålen om punktskriftsböcker som kommer in från läsarna.

– Om läsaren har vänt sig till Punktskrifts-och prenumerationsservice eller till biblioteket lämnar bibliotekarierna där förslaget vidare till oss via Legimus. Sen undersöker jag att den tryckta boken går att få tag på och vi startar en produktion av den.

Vad händer när boken är färdig?

– Om förslaget lämnats via Punktskrifts-och prenumerationsservice reserveras boken och skickas direkt hem till beställaren som ett envägslån. Om förslaget lämnats via biblioteket kommer boken dit och då lånar man den där eller beställer den via Legimus. Vid båda tillfällena kommer den också upp i Legimus så att alla som läser punktskrift kan låna, antingen via sitt bibliotek eller via Punktskrifts-och prenumerationsservice, som är det vanligaste.

Görs det andra böcker på punktskrift än de som önskas?

– Ja, ungefär hälften av vuxenlitteraturen görs utan att någon har önskat just den titeln. Vi väljer böcker utifrån popularitet och efterfrågan, böcker som vi tror att många vill läsa, för att man ska slippa fråga.

Hur lång tid tar det?

– Det beror mycket på vad det är för bok. Finns den att köpa eller få tag på snabbt så går det inom en månad. Det kan ta längre tid om det är en äldre bok där det är svårt att få fram underlaget. Vi kanske måste låna den eller försöka hitta den på antikvariat. En del böcker där det finns andra komponenter än bara text är också svårare att göra rent tekniskt och kan därför ta längre tid. Till exempel böcker med noter, stickbeskrivningar eller tabeller.

När kan en bok inte göras som punktskrift?

­– Om bilderna inte bara är en illustration till texten utan är bärande i berättelsen. Fotoböcker till exempel, och tecknade serier.

Beställa böcker själv

Som punktskriftsläsare kan du få en inloggning till Legimus där du kan beställa punktskriftsböcker själv. Förslagen går då direkt till MTM och inte via en bibliotekarie. För att få ett sådant inlogg vänder du dig till Punktskrifts-och prenumerationsservice.

Text: Anette Säfström

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)