Logotyper för alla myndigheter som är med i gruppen

Myndighetsöverskridande skolbiblioteksgrupp

MTM är tillsammans med sju andra myndigheter med i en grupp som arbetar med skolbiblioteksfrågan. Genom att samverka över myndighetsgränserna kan det arbete som redan görs bättre tas till vara. Gruppen säkerställer att inga uppdrag hamnar mellan stolarna.

Dessa myndigheter deltar förutom MTM i gruppen: Skolverket, Skolinspektionen, Statens medieråd, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kulturrådet, Skolforskningsinstitutet (adjungerande) och KB som har rollen som sammankallande. Gruppen träffas cirka tre gånger per termin.

Rapport

Ett första resultat av gruppen arbete presenterades i juni 2016 då rapporten Skolbibliotek – hur ser det ut? presenterades. I rapporten belyste deltagande myndigheter skolbiblioteksfrågan ur sitt perspektiv och beskrev läget i dag och ställde upp problemformuleringar.
Ladda ned rapporten Skolbibliotek – hur ser det ut?

Läsdelegationen

En kommitté i form av en delegation ska, inom ramen för satsningen Hela Sverige läser med barnen, samla alla aktörer – skola, kultur och föreningsliv, t.ex. idrotten – runt insatser för läsning i och utanför skolan. Syftet är att bidra till att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.
Den myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen presenterade sitt arbete på Läsdelegationens seminarium 19 april 2017.
Gruppens inspel till Läsdelegationen
Seminariet filmades och finns att se här (vår presentation drygt 19 minuner in i videon).

Pågående arbete

För närvarande arbetar gruppen med produkten "Vilka fördelar ger ett skolbiblotek" ur de olika myndigheternas perspektiv.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)