Teckning abstrakt

Uppsatser och examensarbeten

Vi välkomnar studenter att skriva examensarbeten eller uppsatser inom vårt område. För oss bidrar dessa arbeten till att utveckla vår verksamhet samtidigt som vi får möjlighet att komma närmare studenter och aktuell forskning.

För dig som student ger examensarbetet en inblick i vår verksamhet och en möjlighet att knyta nya kontakter. Är du intresserad av att skriva ditt examensarbete hos oss? Kontakta MTM via e-post lisa.olsson-dahlquist@mtm.se.

Nöjesläsning hos talboksanvändare, 2020

Magisteruppsats av Frida Jönsson, Magisterprogram biblioteks- och informationsvetenskap, 2020.
Läs uppsatsen här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Hur operatörer av en process och underhållstekniker i industrin söker och läser i information för att utföra arbetsuppgifter, samt hur teknikinformation kan designas utifrån deras sök- och läsbeteenden, 2020

Akademisk avhandling av Jonatan Lundin, forskare vid Mälardalens Universitet, Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens Universitet, 2020.
Läs avhandlingen här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Legimus i skolan - Skolbibliotekariens sociala praktik, 2019

Kandidatuppsats av Linda Allard Forsman och Karin Taberman, Kandidatprogram biblioteks- och informationsvetenskap, 2019.
Läs uppsatsen här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vad händer när en text görs om till lättläst? En analys av Region Skånes webbtexter, 2018

Examensarbete av Nike Velander, Språkkonsultprogrammet, Lunds Universitet, 2018.
Vad händer när en text görs om till lättläst? (pdf, öppnas i nytt fönster)

En inblick i studiesituationen för studenter med funktionsnedsättning, 2018

Universitets- och högskolerådet, UHR har kommit med en ny rapport som handlar om hur studenter med funktionsnedsättning uppfattar sin studietid.
Läs rapporten från UHR (pdf, öppnas i nytt fönster)

Lättläst litteratur - Ett hjälpmedel eller ett format i sin egen rätt? 2018

Projektarbete i Förlagskunskap VT 2018, Emma Åstrand, Stockholms universitet.
Lättläst litteratur (pdf, öppnas i nytt fönster)

En lagom lätt text, det är så lagom lätt! 2016

En kvalitativ undersökning av tio elevers textrörlighet inför texter från 8 SIDOR.  Kandidatuppsats av Anna Bredhe, Stockholms universitet.
En lagom lätt text (pdf, öppnas i nytt fönster)

Lättläst stil : språklig variation och likhet i tolv lättlästa litterära prosaverk, 2016

Masteruppsats av Malin Bornhöft, Stockholms universitet.
Lättläst stil (pdf, öppnas i nytt fönster)

Audio books in school: The perceived help adolescents gets from using audio books in the school environment, 2015

Masteruppsats av Sofia Berge, Linköpings Universitet.
Audio books in school (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mobila gränssnitt för mobilanvändaren, 2015

Kandidatuppsats av Anette Jonsson och Olov Lindgren om användargränssnitt för personer med dyslexi.
Tillgänglighet för dyslektiker i mobila gränssnitt (pdf, öppnas i nytt fönster)

Den osynliga användaren, 2013

Magisteruppsats av Mikael Borg vid Lunds universitet, om hur biblioteken kan förbättra sin service till personer med osynliga funktionsnedsättningar.
Den osynliga användaren (pdf, öppnas i nytt fönster)

Texten och talet, 2012

Texten och talet är en mastersuppsats av Henrik Johansson om hur studenter med dyslexi använder talböcker.
Texten och talet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)