Porträttbild på Marie Trapp.
Marie Trapp är finalist till Läsguldet 2020. Foto: Stefan Tell

Finalist till Läsguldet 2020: Marie Trapp

Som speciallärare med ansvar för specialundervisningen i svenska för de yngsta eleverna på Släbro skola i Nyköpings kommun stöttar Marie Trapp de elever som har extra behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling. Under coronapandemin har Marie fått hitta nya arbetssätt för att hålla igång sitt arbete med att hjälpa eleverna med störst behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling – detta eftersom Marie själv tillhör en riskgrupp och arbetade hemma under hela våren 2020.

Hej Marie! Kan du berätta lite om ditt arbete med läs- och skrivutveckling?

Under hela min lärartid har jag brunnit för att stötta elever som har svårt att läsa och skriva. Det handlar om att möta varje elev och få dem att känna att de kan, att de märker sina framsteg och att de får utvecklas på sina egna sätt. Jag jobbar även med skolutveckling och har exempelvis varit med och initierat projektet ”En skola för alla” tillsammans med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Vad vill du lyfta fram som motivering för att du är en värdig vinnare av Läsguldet 2020? 

Jag är stolt över att ha gjort skillnad för elever som tvingats sitta hemma, jag har kunnat samtala om böcker med dem och fortsatt hjälpa dem i läs- och skrivutvecklingen. Att jag själv arbetat hemma har gjort att nya arbetssätt fått tas fram och det har höjt den digitala kompetensen både hos eleverna och pedagogerna.
En uppföljning på skolan har visat att alla elever i årskurs tre har gått framåt vad gäller sina läs- och skrivfärdigheter.
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)