Bild på rapportomslag

Lättläst sammanfattning av rapporten

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM,
och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM,
har gjort en översyn av tillgången på de läromedel
som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.
Vi kallar dessa läromedel för tillgängliga läromedel.
Översynen gäller alla skolformer, och alla läromedel,
från förskolan till högskolan.

MTM och SPSM ska berätta om översynen i den här rapporten.
Rapporten ska lämnas till regeringen,
den 31 januari 2018.

Personal på skolorna tycker att det är brist på tillgängliga läromedel

Den här översynen visar
att de som jobbar inom förskola, grundskola, grundsärskola,
specialskola, gymnasium och gymnasiesärskola,
tycker att det finns en brist på läromedel
som elever med funktionsnedsättning kan använda.

Det finns tillgängliga läromedel som passar många elever,
till exempel läromedel med inläst text.
Men det finns också elever som inte får
de läromedel de behöver.
Det finns till exempel få läromedel på teckenspråk.

Detta kan bero på
att det finns för få tillgängliga läromedel att köpa
eller att de tillgängliga läromedel som finns inte fungerar så bra.

Det kan också bero på
att pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper om
vilka tillgängliga läromedel som finns,
och hur de ska användas.
Den upplevda bristen kan också bero på
att huvudmännen på skolorna
inte har råd att köpa in de läromedel som eleverna behöver,
eller väljer att inte köpa in tillgängliga läromedel.

På högskolorna får eleverna oftast
de tillgängliga läromedel som de behöver.
Men på andra vuxenutbildningar
finns det stor brist på tillgängliga läromedel.

Fler behöver lära sig om funktionsnedsättningar

I alla skolformer som översynen har tittat på
behöver personalen veta mer om
funktionsnedsättningar
och om tillgängliga läromedel och tillgänglig kurslitteratur.  

Elever får inte de tillgängliga läromedel de behöver

Den tekniska utvecklingen går fort,
och många förlag väljer att göra läromedel tillgängliga redan från början.
Men arbetet med att göra läromedel tillgängliga går inte så fort.

De elever som går i skolan nu
får inte alltid de tillgängliga läromedel som de behöver
och som dom har rätt till
för att delta på samma villkor som alla andra.

Det blir ibland också svårt
när olika förlag gör sina tillgängliga läromedel på olika sätt.
Det blir svårt för elever och studenter att känna igen sig.

Staten behöver ta ett större ansvar

Den här utredningen visar att staten behöver ta ett större ansvar för
kunskap om tillgängliga läromedel
och ge stöd för att ta fram sådana läromedel.

SPSM behöver ta fram vissa tillgängliga läromedel
som andra förlag inte producerar.
Det kan till exempel vara läromedel för elever med synnedsättning
och läromedel på teckenspråk.
Det är läromedel som kostar mycket
och är till för ett litet antal elever.

Staten behöver också se över de delar av vuxenutbildningen
som inte är högskoleutbildningar, 
som folkhögskolan och yrkeshögskolan.

Det finns en brist på tillgängliga läromedel

Den här utredningen har alltså kommit fram till
att det finns brist på tillgängliga läromedel
för många personer med funktionsnedsättning.

Förslag från översynen

Vi har några förslag som skulle göra det bättre för barn, elever och studerande med funktionsnedsättning.

• SPSM och MTM ska utveckla arbetet med att kartlägga
vilka läromedel som är tillgängliga för barn, elever och studerande
med funktionsnedsättning.

• MTM och SPSM får i uppdrag att arbeta med
riktlinjer som gör läromedel lättare att använda.
MTM och SPSM ska arbeta tillsammans med Skolverket
och andra som har kunskap om de här frågorna.

• MTM ska göra tillgänglig kurslitteratur
till studerande med funktionsnedsättning på yrkeshögskolan.

• Vi vill att lärarutbildningarna, Skolverket och SPSM
ska se till att lärare får mer kunskaper om funktionsnedsättningar
och om tillgängliga läromedel.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)