Vetenskapligt råd

MTM:s vetenskapliga råd har en rådgivande funktion och ska bevaka och sprida forskning om tillgängliga medier och deras målgrupper.

MTM:s generaldirektör Magnus Larsson är rådets ordförande. Rådet består också av:

  • Yvonne Eriksson, professor informationsdesign, Mälardalens högskola
  • Åse Hedemark, fil.dr biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet
  • Arne Jönsson, professor datavetenskap, Linköpings universitet
  • Niklas Altermark, forskare funktionshinderpolitik och socialpolitik, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet
  • Monica Rosén, professor i pedagogik, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS), Göteborgs universitet
  • Ingela Wadbring, adjungerad professor vid Mittuniversitetet
  • Åsa Wengelin, docent institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
  • Jan Ygge, professor barnoftalmologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Katarina L Gidlund, professor i informatik och forskningsledare, Forum för digitalisering (FODI)
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)