Protokoll MTM:s Vetenskapliga råd, 6:e oktober, 2017

Tid: 10.00 – 15.00, Plats: MTM

Närvarande:
Jan Ygge
Åse Hedenmark
Yvonne Eriksson
Jan Gulliksen
Katarina Mühlenbock
Arne Jönsson
Åsa Wengelin

Från MTM:
Rick Forsling
Camilla Batal
Maria O’Donnell
Susanne Axner
Helena Nordqvist

Frånvarande:
Magnus Larsson,MTM
Ingela Wadbring
Monica Rosén

1. Presentation av MTM:s nya framtidsstrategi, Camilla Batal, avdelningschef MOK

 

2. Hur kan vi kommunicera hur stor målgruppen är? Rick Forsling, Kommunikationsenheten MTM

Kommunikationsenheten behöver kunna kommunicera hur stor målgruppen är för MTM:s verksamhet vilket diskuterades på mötet.

3. Rapporter, Maria O’Donnell, MTM:

a. Flexit-forskare eventuellt på gång

MTM har en utlysning på gång. Riksbankens jubileumsfond finansierar. Vetenskapliga rådet vill vara behjälpligt i arbetet med detta.

b. Samarbete med lärosäten

Yvonne berättade om Mälardalens högskolas planer på strategiska samarbeten.

c. Lättläst-sammanställning klar

Praktikanten Marija Staub har sammanställt hur det ser ut med lättläst i resten av världen. Rapporten är inte fullständig, även fast Marija var i kontakt med alla länder. Rapporten kommer inte publiceras, utan ska ses som arbetsmaterial.

Rapporten visar bland annat att Easy to read inte är ett universellt begrepp. Generellt finns önskemål om tydligare regler. När man arbetar med lättläst ser man ser till närsamhället och det finns ingen internationell spridning.

d. Nivåerna på lättläst?

Språkkonsulten Malin Bornhöfts arbete med att kartlägga lättläst-nivåerna har lagts på is.

4. Presentation av MTM:s forskningsöversikt, Anna Hampson Lundh, Bibliotekshögskolan i Borås

Anna presenterade forskningsöversikten via Skype från Perth i Australien.

5. VP-planering 2018

Vi beslöt att Jan Gulliksen kan ha en stående punkt där han rapporterar kort från sina möten med MFD:s råd.
VR vill också hjälpa till med arbetet kring att få en Flexit-forskare till myndigheten.
Vi ska också bjuda in representanter för Brukarrådet på VR:s möten.

6. Övrigt

Susanne Axner rapporterade från Brukarrådet. De är positiva till att vi ska ha användaren i fokus under 2018. Rådet inbjuds till årets SDK-konferens.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)