Protokoll MTM:s Vetenskapliga råd, 12:e januari 2018

Plats: MTM, Tid: 10 – 15

Närvarande:

Jan Ygge
Jan Gulliksen
Katarina Mühlenbock
Arne Jönsson
Åsa Wengelin
Ingela Wadbring
Monica Rosén
Magnus Larsson
Maria O’Donnell
Susanne Axner
Helena Nordqvist

Frånvarande:

Åse Hedenmark
Yvonne Eriksson

1. Önskat läge om tre år? VR jobbar med strategin.

Vi diskuterade hur MTM ska arbeta med forskning utifrån ett önskat läge om tre år, hur vi blir ett kunskapscentrum. Bland annat kanske Flexit-tjänsten kan ha ett aktivt uppdrag att hålla koll på forskning? Det kommande samarbetet med Mälardalens högskola kan fungera som en pilot. Där kan vi skapa ett ramverk, en modell, kring samverkansprojekt.

2. MTM rapporterar

a. Ny mandatperiod för VR

b. Artikel i Curie https://www.tidningencurie.se/debatt/mer-forskning-om-tillgangliga-medier-behovs/

c.  Kapitel i antologi
Maria O’Donnell, Anna Hampson Lundh och Åse Hedemark har skrivit ett kapitel i antologin Till försvar för den utbildade bibliotekarien. Där finns beskrivet samarbetet mellan myndighet och forskare.

d. Myndighetens medverkan i SIS
MTM arbetar med SIS-frågor, Björn Westling, Maria O’Donnell och Ulf Wikman sitter i olika arbetsgrupper. MTM har också blivit inbjudna till en kommitté om tillgänglighetsfrågor. Där sitter även intresseorganisationer.

e. Flexit-utlysningen
Myndigheten har en utlysning av en Flexit-tjänst hos Riksbankens Jubileumsfond och vi pratade om hur vi kunde sprida den ännu mer än vad vi gjort.

f. Filmvisning
Vi såg Läsglädje i omsorgen och filmen om Camilla.

3. VR rapporterar:

Katarina Mühlenbock berättar om projektet Kom hit flykting som bygger på ett tidigare projekt, Kom hit. Man har gjort en webbresurs med möjlighet att med bildstöd tillverka kommunikationskartor. Bildstödet är utvecklat för tio olika språk. Fri resurs som används inom sjukvården. Statligt finansierat i botten.

Katarina visade webbplatsen Bildstod.se som är öppen för alla. Här kan man skapa bildstöd för att underlätta kommunikation och förtydliga informationsmaterial. skapa bildstöd för att underlätta kommunikation och förtydliga informationsmaterial Det går också att göra översättningar till olika språk.

4. Lunch

 

5. Besök från Afasiförbundet: Linda Bergfeldt och Anne Ander

Anne är logoped, arbetar företrädesvis med strokepatienter. Linda är kanslichef på Afasiförbundet, sitter i MTM:s Brukarråd.

Afasi får konsekvenser för läsförmåga och förmåga att dra nytta av anpassningar. Språkligt förmedlad information kommer till oss via hjärnan. Här bearbetas informationen för att sedan förmedlas vidare. Språkstörning och afasi har med bearbetningen i hjärnan att göra.

6. Lättlästnivåer – hur går vi vidare? Hanna Larsson, förläggare LL – Förlaget

Vi diskuterade Hannas frågeställning och kom fram till att vi ska skapa en liten arbetsgrupp för detta med Arne, Katarina och eventuellt Åsa.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)