Protokoll MTM:s Vetenskapliga råd, 12 oktober 2018

Närvarande ledamöter:

Yvonne Eriksson
Jan Gulliksen
Arne Jönsson
Monica Rosén
Åsa Wengelin
Jan Ygge

Frånvarande ledamöter:

Åse Hedemark
Ingela Wadbring
Katarina Mühlenbock

Från MTM:

Maria O’Donnell
Helena Nordqvist
Björn Westling
Fredrik Karlsson
Magnus Larsson

1. Dagordning

Vi byter plats på Fredrik och Magnus presentation.

2. Fredrik Karlsson rapporterar samt diskuterar utifrån fokusområdet: ”Marknaden och vi”.

Se bifogad presentation

3. Magnus Larsson berättar om läget för MTM.

Se bifogad presentation

4. Rapporter:

1. Maria O’Donnell nu med i Brukarrådet

2. SDK-konferensen blir av den 15:e till 16:e november

Länk till konferensen

3. Kort rapport från samverkansresa i Skåne

4 Kort rapport om samverkan med MDH

5. Japansk manga för personer med utvecklingsstörning

Rapporter, Maria berättar om lättläst manga, se bifogad presentation

Lunch

 

5. Björn Westling, sekreterare i Punktskriftsnämnden, rapporterar samt diskuterar en punktskriftsundersökning som gjorts inom fokusområdet: ”Användarna i fokus”.

Se bifogad presentation

6. Christina Tånnander ska bli industridoktorand på KTH, presentation

Se bifogad presentation

7. Övrigt

Nästa möte den 15 februari troligtvis i Malmö.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)