Protokoll MTM:s vetenskapliga råd, 18 maj 2018

Tid: 10.00 – 15.00
Plats: Punkten MTM

Närvarande:
Åse Hedemark
Arne Jönsson, Linköpings universitet
Katarina Mühlenbock, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ingela Wadbring, Mittuniversitetet
Åsa Wengelin, Göteborgs universitet
Jan Ygge, Karolinska Institutet
Magnus Larsson, MTM (före lunch)
Anne Stigell, MTM
Susanne Axner, MTM
Maria O´Donnell (fram till lunch)
Pia Hasselrot
Lovisa Karlsson Kjellin, MTM (efter lunch)
Catharina Kåberg, MTM (efter lunch)

Förhinder:
Yvonne Eriksson, Mälardalens högskola
Jan Gulliksen, KTH
Monica Rosén, Göteborgs universitet

Dagens antecknare:
Pia Hasselrot, MTM

1. Mötet öppnas

2. Rapporter:

MTM:s läge

Magnus Larsson
Information om omlokaliseringen. Kommer att påverka verksamheten. Ska ske inom budget och inte påverka verksamheten. MTM vill i framtiden till större del fokusera på rollen som kunskapscenter och knyta nära band till akademien.  MTM ansvarar själv för att skaffa egen lokal. Myndigheter har eget självstyre/ansvar. Lokalerna ska helst finnas nära kommunikationer och de ska vara fullt tillgängliga.

Strategiarbetet på MTM

Susanne Axner
Se bifogad presentation

Nytt förordnande, Flexit, SDK-konferens, ny punktskriftsnämnd

Maria O’Donnell

•    Alla ledamöter i rådet ställer upp i tre år till.
•    Omtag för Flexit-ansökan nästa år.
•    SDK: temat för i år är ”Tillgänglig läsning för demokratin”. Jan Gulliksen från Vetenskapliga rådet ska tala bland andra.  
•    Nya ledamöter i Punktskriftsnämnden: Jonatan Lundin, MDH, Jenny Näslund, SRF och Ingrid Olsson, Språkrådet. 

”Att skapa den läsande medborgaren”

Åse Hedemark
Se bifogad presentation

Pilotstudie, tillgänglighet i digitala medier

Anne Stigell
Se bifogad presentation

3. Läsombudsverksamheten på MTM

Lovisa Karlsson Kjellin
Se bifogad presentation

Intressant studie: Ingrid Henriksson läsecirklar för personer med Afasi. Logopedi GU

4. Shared Reading – nytt projekt

Catharina Kåberg
Se bifogad presentation

Projekt Shared Reading i Jönköpings län har startat upp ett treårigt projekt med vuxna personer som är i farozonen för psykisk ohälsa. Shared reading är en metod för samtal i grupp utifrån litterära texter. Man träffas regelbundet i grupper om 5 till 8 personer. En utbildad läsledare väljer texter som ska säga något om hur det är att vara människa.  Projektet startade 1 mars.
I England finns antologier med texter som är lämpliga att använda. Det finns en stor självupplevd positiv effekt främst hos personer med psykisk ohälsa. Men det finns en begreppsförvirring där man blandar ihop SR med bokcirklar och biblioterapi. Arbetsgruppen har därför tagit fram definitioner som CK skickar med deltagarna.

I projektet kommer de att vända sig ut brett i riktade och allmänna upprop för att rekrytera deltagare. Shared Reading har ingen terapeutisk intention, syftet är att låta människor med psykisk ohälsa att få en positiv upplevelse av litteratur. Det kan ge terapeutiska effekter men det är inte syftet.

Inom projektet ska man ta fram texter som går att använda. Nästa steg är att utbilda svenska läsledare och översätta det brittiska arbetsmaterialet.

Danmark har redan verksamhet. Tyskland har övergått till en kommersiell verksamhet, vilket fått den brittiska moderorganisationen att stärka kraven. Norge ligger i startgroparna.

5. MTM:s och SPSM:s läromedelsöversyn

Pia Hasselrot
Till rapporten

6. Övrigt.

Går det att påverka Allmänna arvsfondens krav på sina projekt? Det är en brist att det inte får finnas någon koppling till forskning. Det skulle öka kvaliteten på utvärderingarna. Önskemål om att MTM driver frågan.
Nästa möte är 12 oktober.
Rapporten Vuxna punktskriftsläsare bifogas protokollet

7.    Mötet avslutas

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)