Protokoll MTM:s Vetenskapliga råd 18:e november 2016

Plats: MTM
Tid: 10.00 – 15.00

Närvarande:

Yvonne Ericsson
Jan Gulliksen
Åse Hedemark
Arne Jönsson
Katarina Heimann Mühlenbock
Åsa Wengelin
Jan Ygge

Frånvarande:

Ingela Wadbring
Monica Rosén

Närvarande från MTM:

Magnus Larsson
Maria O’Donnell
Susanne Axner
Helena Nordqvist

1. Dagordning

2. Presentationer

Rådets nye ordförande Magnus Larsson presenterar sig. Helena Nordqvist, ny medlem i rådets sekretariat presenterar sig. Ledamöterna och det övriga sekretariatet presenterar sig också.

3. Katarina Heimann Mühlenbock berättar om sin forskning

Katarina arbetar på DART- Kommunikations- och dataresurscenter. Hon arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation bland annat.

4. Jan Gulliksen berättar om sin forskning

Jan leder en stor forskargrupp med hög grad av tvärvetenskap. De är designers, antropologer, filmvetare, ergonomer, sjukgymnaster osv. Digital arbetsmiljö är hans område. Hur jobbar skyddsombud när de gäller digitala frågor till exempel?

5. Åse Hedemark berättar om sin forskning

Åse har studerat hur barn upplever sagostunder på biblioteket. Barn kan ha olika ingångar till läsning. En del barn upplever att det är lustfyllt att läsa, andra läser enbart av tvång. Sedan finns en grupp som ser på läsningen instrumentellt. De läser för att det är nyttigt och för att lära sig saker.

6.    Björn Westling berättar om konferensen Tactile Reading samt om MTM:s nya rapport: Syntolkning – Forskning och praktik

MTM bjuder det Vetenskapliga rådet att delta på konferensen Tactile Reading. Björn, som också är sekreterare i Punktskriftsnämnden, berättar även om en ny skrift i MTM:s rapportserie: Syntolkning – Forskning och praktik

7.    Maria O’Donnell rapporterar

•    Take Part konferensen som MTM var med och ordnade i våras drog mer än 325 personer från över 20 länder, 19 mycket nöjda utställare och hade över 40 stora och små seminarier. Fem av rådets ledamöter besökte konferensen.

•    Projektet ”Begriplig text för alla” har nu dragit igång. Några av rådets ledamöter ingår i referensgruppen i projektet: Katarina Mühlenbock och Åsa Wengelin. Maria O’Donnell kommer att ingå i arbetsgruppen i projektet, vars syfte är att under tre års tid arbeta fram metoder för att informera bättre för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Dyslexiförbundet är organisatör tillsammans med tre andra funktionshindersförbund. Projektet finansieras via Allmänna arvsfonden.

•    SDK-konferensen. Den årliga SDK-konferensen hålls i år under en dag den 1 december.

•    Nätverk för FOU. Susanne Axner berättar om det gemensamma nätverk som finns för myndigheters FOU-arbete.

•    Maria delar ut ett förslag till VP för 2017.

8.    Övrigt

Åsa Wengelin berättar att Göteborgs universitet nu gör ett tredje försök att få Karen Schriver, expert på kommunikationsdesign och plain language till Sverige.


Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)