Protokoll MTM:s vetenskapliga råd, 15 februari, 2019

Närvarande ledamöter

Yvonne Eriksson
Jan Gulliksen
Arne Jönsson
Jan Ygge
Åse Hedemark
Katarina Mühlenbock

Från MTM

Magnus Larsson
Maria O’Donnell
Christina Tånnander
Helena Nordqvist

Besökare

Jana Holsanova
Junko Söderman
Björn Westling
Ester Hedberg
Stefan Johansson

Frånvarande ledamöter

Monica Rosén
Åsa Wengelin
Ingela Wadbring

1 Tillgängliga bildbeskrivningar, Jana Holsanova

Jana sammanfattade rapporten Bildbeskrivning för tillgänglighet.

2 Ny vetenskaplig rapportserie, Björn Westling

Björn berättade om tankarna bakom en ny skriftserie, med ett annat format, som
fungerar för texter med ett vetenskapligt innehåll.
Läs bifogad PPT/PDF (öppnas i nytt fönster)

3 Lättläst manga i Japan, Junko Söderman

Junko berättade om japansk rapport som handlar om manga som lättläst. Vi
tittade på hur En naken karl och De röda skorna kan se ut som lättläst manga.
Läs bifogad PPT/PDF (öppnas i nytt fönster)

4 Rapporter:

a) Magnus om läget för MTM

b) Samverkan med MDH, Yvonne Eriksson
Yvonne berättar att samarbetsavtalet mellan MTM och MDH nu är offentliggjort.
En kärngrupp har bildats för att identifiera olika områden för samarbete.

c) Nytt talsyntesprojekt, Christina Tånnander
Vinnova finansierar ett projekt om lyssningströtthet vid lyssning av syntetiskt tal.Det pågår under året i samarbete med KTH där Christina är industridoktorand.

d) Förstudie kognitivt tillgänglig Legimus, Maria O’Donnell
Begripsam, Mora folkhögskola och Axess-lab utvecklar en digital plattform Digijag, för personer med utvecklingsstörning. Vi ska undersöka om det går att koppla Digi-jag till Legimus.

e) Kort sammanfattning av SCB-undersökning om svenskarnas läsförmåga, Maria O’Donnell

f) SOM-undersökning 2019, MTM har fått frågan att samverka, Maria O’Donnell.
Läs bifogad PPT/PDF (öppnas i nytt fönster)

5 Projektet Begriplig text går vidare, Ester Hedberg och Stefan Johansson
Läs bifogad PPT/PDF (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)