Peter Örn, demokratiambassadör, och Marie Hillblom, chefredaktör på den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor  samtalar om tillgänglig demokrati  under Almedalsveckan.

Artiklar och referat

Här nedan hittar du artiklar om olika evenemang som MTM anordnat eller varit med på.

Samtal om demokrati och läsning under Almedalsveckan

Sällan har den svenska demo­kratin fått så mycket uppmärksamhet som 2021. För MTM var Almedalsveckan en självklar arena för att lyfta frågor om allas lika möjligheter att läsa och att delta i demokratin.

Den första veckan i juli 2021 skrevs politisk historia när riksdagsledamöterna under pågående mandatperiod samlades för att återigen rösta om vem som ska vara Sveriges statsminister. Samtidigt drog Almedalsveckan igång digitalt. Och kanske har den aldrig varit en så demokratisk mötesplats som under 2021, helt digital och därmed möjlig att ta del av gratis oavsett var i världen besökarna befann sig.

MTM lyfte två hjärtefrågor; att fler ska få bättre möjligheter till läsning och att det offentliga Sverige behöver arbeta mer för att fler ska bli delaktiga i demokratin. Tillsammans med Region Skåne arrangerade MTM samtalet ”Bättre möjligheter till läsning – också i digitala tider” där Klas Nelfelt, ordförande i Förbundet Sveriges dövblinda deltog. Hans uppmaning till bibliotekarier var ”våga kom fram och fråga!”. Det är viktigt att känna sig säker på att man blir mött av någon på biblioteket som kan hjälpa till att förmedla titlar eller göra en sökning.

På samma sätt skulle bibliotek kunna jobba uppsökande också digitalt, till exempel genom att annonsera direkt gentemot föreningar för personer med en funktionsnedsättning. Maria Tsakiris, enhetschef för kultur och samhälle på Region Skåne, konstaterade att coronapandemin har lärt oss hur viktiga bibliotekarierna är som länkar till personer som behöver stöd. Hon lyfte också upp betydelsen av samverkan mellan bibliotek och omsorgspersonal för att nå brukare.

Betydelsen att nå fler var den röda tråden i samtalet ”Tillgänglig demokrati de kommande 100 åren”. Trots att vi har allmän rösträtt i Sverige är det många som inte röstar. Det offentliga Sverige behöver fördjupa engagemanget för demokratin, förbättra tillgängligheten på webben och i offentliga lokaler, konstaterade demokratiambassadör Peter Örn och Magnus Lager­crantz, utredare på Myndigheten för delaktighet. En av dem som dagligen belyser hur demokratin kan inkludera fler är Marie Hillblom, chefredaktör på för den lättlästa tidningen 8 Sidor.

– Journalistiken har en oerhört viktig uppgift i detta, det finns mycket kvar att göra för att alla ska kunna vara med, sade hon.

Text: Hedvig Weibull

Se de inspelade samtalen, teckentolkade och undertextade, under Inspelade webbinarium i menyn.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)