Upphandlingar

All upphandling som görs vid statliga myndigheter ska genomföras enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingar ska göras affärsmässigt, objektivt, i konkurrens och avgöras utifrån det som är mest fördelaktigt för myndigheten. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, upphandlar framför allt produktion av tillgängliga medier till ett värde om cirka 55 miljoner kronor per år.

Tilldelningsbeslut upphandling Konsultstöd i regeringsuppdrag

Enligt upphandlingsprotokoll har följande företag tilldelats kontrakt: Education Analytics i Stockholm AB. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) beslutar att anta ovanstående företag som leverantör inom: Konsultstöd i regeringsuppdrag.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)