Produkter & tjänster

MTM producerar och distribuerar litteratur och tidningar på medier i tillgängligt format för personer med läsnedsättning och deltar också aktivt i utvecklingen av tillgängliga medier.

MTM har som uppdrag att informera och sprida kunskap om talböcker, punktskrift, lättläst litteratur och nyheter, taltidningar och läsnedsättning. Dessutom tillgängliggör MTM teckenspråkig litteratur och ger stöd till taltidningar.

I enlighet med upphovsrättslagens paragraf 17 är det möjligt för bibliotek och andra institutioner med särskilt tillstånd att producera och låna ut litteratur till personer med läsnedsättning. Den största producenten av tillgänglig litteratur är MTM som presenterar utbudet på det digitala biblioteket legimus.se. MTM har också som uppdrag att anpassa kurslitteratur till studenter med läsnedsättning på högskola och universitet.

MTM ansvarar även för utgivningen av LL-förlagets lättlästa litteratur, liksom för den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor.

Vi lånar ut:

 • talböcker
 • punktskriftsböcker
 • e-textböcker
 • litteratur på teckenspråk

Vi säljer:

 • punktskriftsböcker
 • taktila bilderböcker
 • presentböcker
 • punktskriftsalmanackor
 • prenumeration på den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor
 • lättlästa böcker från LL-förlaget
 • talböcker


Vi erbjuder:

 • program för att läsa talböcker i dator, mobiltelefon och surfplatta
 • informationsmaterial kring talböcker, punktskrift och läsnedsättning
 • kurser, konferenser och studiedagar för olika målgrupper
 • utskrifter av texter i punktskrift till enskilda punktskriftsläsare
 • bokklubbar för barn och vuxna punktskriftsläsare
 • prenumerationer på olika taltidningar och punktskriftstidningar

Vi informerar om:

 • hur MTM och biblioteken arbetar med tillgängliga medier
 • allmänt om läsnedsättning 

 • forskning och utveckling inom området

 

Mer information

Tillgängliga medier är medier som är anpassade för personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga. Med tillgängliga medier menar MTM tidningar, böcker, bilder och andra medier som finns i olika format och i olika grad av bearbetning. Syftet är att göra det möjligt för personer med läsnedsättning eller bristande läsförmåga att ta del av innehållet.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)