Foto: Elliot Elliot

Taltidningar

Taltidningen är till för dig som har någon typ av läsnedsättning. En taltidning läser man med öronen.

Dagstidningen som taltidning

Flera dagstidningar finns som taltidning. MTM ansvarar för att omvandla papperstidningen till taltidning och ser till att den går att läsa med olika typer av läsutrustning. Kontakta prenumerationsavdelningen på den dagstidning som du vill läsa som taltidning.
Dagstidningen som taltidning

Läns- och kommuntaltidningar

Läns- och kommuntaltidningar ska inkluderas i den existerande digitala taltidningsmodellen. Den 5 november 2015 beslutade regeringen att ge Myndigheten för tillgängliga medier i uppdrag att samordna och effektivisera distributionen av läns- och kommuntaltidningar.
Läns- och kommuntaltidningar

Kulturtidskrifter som taltidning

Ett antal kulturtidskrifter får ett stöd av MTM för att göra inlästa versioner. För att prenumerera på den inlästa versionen kontaktar du tidskriftens vanliga prenumerationsavdelning.
Kulturtidsskrifter som taltidning

Andra tidskrifter som taltidning

MTM erbjuder taltidningar för barn och vuxna med synnedsättning. Kontakta MTM:s punktskrifts- och prenumerationsservice för att prenumerera.
Andra tidskrifter som taltidning

 

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)