Forskning och rapporter

Här finns en samling av aktuella rapporter inom Punktskriftsnämndens område.

Punktskrift - Enskild rehabilitering i grupp vid Syncentralen - VO Ögon (2021)

Se en intressant och viktig dokumentation av ett arbetssätt för undervisning i punktskrift för vuxna personer. Arbetssättet har tagits fram av Kerstin Jansson och Christina Dahlin vid Syncentralen Gävleborg och kallas "Enskild rehabilitering i grupp vid Syncentralen":
Punktskrift - Enskild rehabilitering i grupp vid Syncentralen - VO Ögon, (PDF, 2 Mb)

Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning och praktik (2019)

Rapport av Jana Holsanova, docent i kognitionsventenskap, Lunds universitet, skriven på uppdrag av MTM och Punktskriftsnämnden. Rapporten utgör nr 6 i MTM:s rapportserie.

Bildbeskrivning är den viktigaste metoden som finns att tillgå för att tillgängliggöra bild i relation till text. Denna rapport går igenom hur praktiken för bildbeskrivning ser ut i Sverige hos de båda myndigheterna SPSM och MTM, samt inventerar de befintliga riktlinjerna med regler för bildbeskrivning.

Läs rapporten som tillgänglig pdf

Att göra lärappar tillgängliga för barn med synnedsättning

Rapport av Charlotte Magnusson, Certec, Institutionen för Designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola (Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 2016).

Läs rapporten

3D-skrivarnas möjligheter och begränsningar

Riktlinjer och idéer för pedagogiskt material för elever med synnedsättningar

Rapport av Kirsten Rassmus-Gröhn, Johanna Rydeman, Gustav Knape, Certec, institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola (Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 2016).

Läs rapporten

Syntolkning: Forskning och praktik (2016)

Hur kan syntolkning, det vill säga talade beskrivningar av exempelvis film, konst och teater, utveckla kulturupplevelsen för personer med synnedsättning? ”Syntolkning borde vara lika självklart som rampen är för den rörelsehindrade eller hörslingan för den med hörselnedsättning”, skriver Josefin Bergstrand, Riksorganisationen Unga Synskadade, i rapporten Syntolkning – Forskning och praktik.

Redaktörer: Jana Holsanova, Cecilia Wadensjö, Mats Andrén (Lunds universitet, Stockholms universitet, Myndigheten för tillgängliga medier, 2016).

Läs rapporten

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)