Två människor läser, en via en tidning och den andra via en DAISY-spelare
Fotograf: Apelöga

Om taltidningar

Alla dagstidningar som ges ut i Sverige kan ansöka om att bli taltidning – ett format avsett för personer med läsnedsättning.

Dagstidningen som taltidning får ekonomiskt stöd och teknisk support av Taltidningsnämnden och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Det är dagstidningen som säljer prenumerationen till sin läsare. Det finns alltså inga kostnader med att erbjuda en taltidning, bara intäkter!

Vem får läsa dagstidningen som taltidning?

Taltidningar produceras genom ett statligt stöd. Detta stöd regleras i Förordningen om taltidningar och mottagarutrustning (SFS 2013:9). I den förordningen (§3) står att ”målgruppen är personer med sådana funktionsnedsättningar som innebär att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning”.

Att inte ha tillräckliga kunskaper i svenska språket - och därmed inte kunna läsa svenska, klassificeras inte som en funktionsnedsättning. Därmed räknas man ej med i målgruppen ovan.

Vad är en taltidning?

En taltidning är hela papperstidningens innehåll uppläst av en syntetisk röst och läsaren kan bläddra mellan olika artiklar och avsnitt i tidningen. Taltidningen kommer ut samtidigt som papperstidningen. En taltidning kan läsas i en app, Daisyspelare eller via datorn. På mobilen eller surfplattan används appen Akila eller appen Legimus.

Taltidningsnämnden

För mer information om du vill starta en taltidning eller veta mer om stöd för marknadsföring eller redovisning av stöd, kontakta gärna Taltidningsnämnden.

Kontakt Taltidningsnämnden

Ulf Wikman 040 635 27 55
Maria Dahlbeck 076 540 27 14
E-mail: taltidningsnamnden@mtm.se

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)