Se SDK-konferensen i efterhand

Vi arbetar alla för våra läsare och vi behöver alla mer kunskap om läsarna. Hur gör vi det bättre för våra läsare? Vad vill de själva ha? Hur ser deras behov och svårigheter ut? Kring dessa frågor cirklade årets SDK-konferens.

Tillgängligare läsning för läsaren

Konferensens program 4 november 2021 

9.00 – 9:30 Eva Nilsson inledningstalade

Eva Nilsson ser inget efter en kuvösskada hon fick vid födseln. Under större delar av hennes yrkesliv har hon varit anställd inom Synskadades Riksförbund. Där har hon arbetat med påverkansarbete nationellt och i olika distrikt. Mellan 2012 och 2018 var hon anställd på MTM. Nu arbetar Eva Nilsson åter på Synskadades Riksförbund med dess utvecklingssamarbete som bland annat bedrivs tillsammans med organisationer av synskadade i Rwanda, Nicaragua, Tanzania och Gana. 

9:30 – 10.00 Så fokuserar MTM på läsarna 

Tove Dannestam, chef för Omvärld och Samverkan på MTM, gav sitt föredrag om hur myndigheten sätter läsarna i fokus i verksamheten. Tove Dannestam representerar också Svenska Daisykonsortiet i DAISY Consortiums styrelse.

10:20 – 10:50 Tillgänglighet – en naturlig del i läsfrämjande? 

Jenny Nilsson, utredare på Svensk Biblioteksförening, talade utifrån en ny rapport - Läsning på gång! - om tillgänglighetsperspektivet på bibliotekens läsfrämjande. 

10:50 – 11:20 Lässvårigheter – en fördjupande studie 

Stefan Johansson, forskare på Begripsam, presenterade en studie som ger en fördjupad bild av personer med lässvårigheter. Den som har svårt att läsa har ofta också andra svårigheter och flera socio-ekonomiska faktorer kan också spela roll. Stefan Johansson leder verksamheten på Begripsam och forskar om kognitiv tillgänglighet. 

11:30 – 12:00 Bildbeskrivning för tillgänglighet  

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, har forskat om hur vi tar till oss bilder och hur vi beskriver bilder språkligt. Hon har studerat hur språk, bild och grafik samspelar, vilken roll bilder spelar för lärande och tänkande och hur användare tar till sig komplexa texter i olika medier. Hennes aktuella forskning handlar om syntolkning, bildbeskrivning och tillgänglighet.  

13.00 – 13:30 Läsguldet – utdelning och presentation av vinnaren   

13:30 – 14.00 Nya Legimus – en startpunkt på utvecklingsresan

Peder Wollinger, ansvarig för Legimustjänsterna (app och webb), berättade om arbetet med nya Legimus. Peder Wollinger har arbetat på MTM sedan 2020 med att få komplexa produkter att verka enkla. Han arbetar med ständiga förbättringar för att nå målet: en bättre läsupplevelse för MTM:s läsare.

Peder Wollinger presenterade en första ny version av Legimus som inte kommer innehålla nya funktioner, men när plattformsbytet äger rum passar MTM på att ändra gränssnittet och själva strukturen på webbplatsen, utifrån önskemål som framkommit från användarna. Under utvecklingsarbetet har MTM inkluderat användare på olika sätt, både under förstudiefasen och även under själva utvecklingsfasen. MTM planerar också för den vidare utvecklingen som tar vid direkt efter att den nya versionen av Legimus har lanserats, och även här kommer MTM att löpande involvera användarna. 

14:00 – 14:30 Easy Reader Premium – ekosystem för tillgänglig läsning  

Joakim Uppsäll-Sjögren, vid Skriv och Läscentrums Bibliotek i Helsingborg Stad föreläste om hur vi enkelt kan producera Epub3-material lokalt och distribuera det så att låntagarna kan läsa det med Easy Reader.

14:50 – 15:20 Taltidningar via röstassistent, hur fungerar det? 

Daniel Ainasoja, projektledare på Pratsam Ab, presenterade hur tjänsten Pratsam Reader Voice fungerar och hur användarna tagit till sig den nya tjänsten. 

Röstassistenter som Google Assistant och Amazon Alexa förändrar vardagen och kanske främst för personer med funktionsnedsättning, som exempelvis en läsnedsättning. Med en röstassistent kan man lyssna på nyheter, poddar, kolla väderleksrapporter, styra automatik i sitt hem, med mera. Men hur fungerar ett röstgränssnitt, är det så enkelt som man önskar att det ska vara? Vad bör man beakta när man designar en tjänst som ska vara lätt att använda och hur gör man talböcker och taltidningar tillgängliga via en röstassistent? 

15:20 – 15:50 Är det här en människa? Iakttagelser kring modern talteknologi och artificiella röster.  

Föredrag av Jens Edlund, lektor på Institutionen för intelligenta system, Divisionen för tal, musik och hörsel vid KTH och föreståndare för den nationella forskningsinfrastrukturen Språkbanken Tal. 

Jens Edlund är teknisk doktor i talteknologi på KTH och har en docentur i talkommunikation på samma lärosäte. Som föreståndare för Språkbanken Tal arbetar han och hans grupp med att bygga upp välbehövliga och fritt tillgängliga forskningsresurser. I samband med detta leder han flera projekt med tillgänglighetsfokus, bland annat det Vinnovafinansierade "Djupinlärd talsyntes för uppläsning av lång och informationsrik text på svenska", där även MTM deltar, och det PTS-finansierade "Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning".  

 15:50 – 16:00 Avslutning med Elin Nord och Maria O'Donnell  

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)