Tillgänglighetskrav på grundlagsskyddade e-böcker ska utredas

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över om mediegrundlagarna behöver justeras så att kraven i tillgänglighetsdirektivet ska kunna uppfyllas.

Tillgänglighetsdirektivet, som i Sverige genomförs genom lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet, träder i kraft i hela EU den 28 juni 2025.

I propositionen till lagen gjorde regeringen bedömningen att tillgänglighetskraven inte ska tillämpas om de strider mot mediegrundlagarna. E-böcker är en av de tjänster som kan omfattas av ett sådant grundlagsskydd.

Nu väljer regeringen att utreda frågan ytterligare genom en utredning. I kommittédirektivet beskrivs vad den särskilda utredaren ska se över:

  • analysera hur tillgänglighetsdirektivets krav förhåller sig till tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen,
  • bedöma och redovisa vilka ändringar i mediegrundlagarna som kan behöva göras för att kraven enligt direktivet ska kunna uppfyllas, och
  • lämna förslag på författningsändringar som är motiverade.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december 2024.

Läs mer på regeringens webbplats (pdf, öppnas i nytt fönster).

MTM:s verksjurist om grundlagsskyddet.

Läs hela lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet på regeringens webbplats (länk öppnas i nytt fönster).

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)