Vanliga frågor om lagkrav på e-böcker och programvara

Här har vi samlat några frågor och svar kring den nya lagen som träder i kraft den 28 juni 2025.

Hur är kopplingen mellan lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet och tillgänglighetsdirektivet?

Tillgänglighetsdirektivet är det EU-direktiv som omfattar alla medlemsländer. Lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet är den lag som genomför direktivet i Sverige.

Vilka tjänster inom bokutgivning och -distribution omfattas av lagen?  

  • e-boken, som i lagen definieras som ”en tjänst som innefattar ett tillhandahållande av digitala filer som innehåller en elektronisk version av en bok som mestadels finns som text eller i grafisk form".   
  • programvara som används för att disponera, navigera i, läsa och använda de digitala filerna.  
  • ljudböcker som enbart innehåller ljud omfattas inte av lagkraven. Däremot e-böcker som även innehåller en ljudfil.  

Vilka tillgänglighetskrav gäller?

Det finns så kallat allmänna krav för samtliga tjänster i lagen. Dessa krav kan du läsa mer om i förordningen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet (öppnas i nytt fönster)

Utöver dessa finns även specifika tillgänglighetskrav på vissa produkter och tjänster. Här kan läsa mer om de specifika kraven på e-böcker. Här kan du läsa om de sex specifika lagkraven.

Vad är en tillgänglig e-bok?  

En tillgänglig e-bok går att ta del av med olika sinnen. Boken ska också vara uppmärkt på ett sätt så att läsaren kan använda hjälpmedel för att få tillgång till innehållet. Det ska finnas valmöjligheter för läsaren när det gäller exempelvis layout och navigering i boken. Boken ska förses med tillgänglighetsmetadata så att läsaren vet hur tillgänglig boken är. Här kan du se en instruktionsfilm som berättar om några viktiga tillgänglighetsfunktioner i en e-bok (öppnas i nytt fönster).

Vem ansvarar för att lagkraven är uppfyllda?  

Både utgivaren av en e-bok och tjänsteleverantören som säljer boken till konsumenten har ansvar för att uppfylla lagkraven.  

Förlaget som ger ut boken behöver säkerställa att själva e-boksfilen uppfyller kraven på tillgängligt. Och den som säljer e-boken måste se till att programvaran i vilken boken konsumeras är tillgänglig enligt kraven. Om e-boksdistributören genom avtal fått rätt att förfoga upphovsrättsligt över verket även vad avser de gränssnitt etc. som krävs för en tillgänglig utgivning, vilar ansvaret på e-boksdistributören.

Vad innebär detta vid tillsyn av lagen?

Detta innebär att tillsyn kommer att behöva utföras både på de aktörer som ger ut e-boken, och på de aktörer som tillhandahåller och säljer e-boken till konsumenten genom en programvara, såsom en digital abonnemangstjänst. 

Finns undantag på aktörsnivå?

Tjänster som tillhandahålls av mikroföretag behöver inte uppfylla tillgänglighetskraven. 

Vilken myndighet är tillsynsmyndighet?

MTM blir ansvarig myndighet för tillsyn gällande den del av lagen som omfattar e-böcker och ändamålsenlig programvara. MTM får även föreskriftsrätt för att ta fram bindande regler för sitt tillsynsområde. 

Läs mer om vilka andra myndigheter som får ansvar för tillsyn och marknadskontroll för andra produkter och tjänster i lagen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Vad gäller för e-boken och grundlagarna?

Enligt förarbetena till lagen kan lagkraven troligtvis inte tillämpas fullt ut när det kommer till e-böcker, på grund av det grundlagsskydd som de flesta e-böcker har genom yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. För att lagkraven ska kunna tillämpas på e-böcker behöver regeringen först besluta att en grundlagsändring ska ske. För att ändra i grundlagarna krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera grundlagsfrågan i relation till tillgänglighetsdirektivet.

Läs mer om grundlagsfrågan.

Vad gäller för ändamålsenlig programvara?

Programvara för e-böcker omfattas inte av något grundlagsskydd, det vill säga för programvaran är lagen tillämpbar när den börjar gälla 28 juni 2025.

Måste även redan publicerade böcker, så kallad backlist, följa kraven vid detta datum?

Det europeiska tillgänglighetsdirektivet slår fast att för att e-böcker ska kunna säljas i EU, behöver de uppfylla tillgänglighetskraven. 

Dock finns vissa undantag från tillgänglighetskraven, som kan träffa e-böcker när det gäller vissa filformat för dokument som ingår i webbsidor och som offentliggjorts före den 28 juni 2025. Regeringen skriver följande i propositionen till lagen: 

”Regeringen kan konstatera att direktivet inte gör något undantag för e-böcker publicerade före ett visst datum bortsett från att böcker som är utgivna i ett visst format omfattas av undantaget för filformat för dokument som offentliggjorts före den 28 juni 2025.” 

MTM följer frågan och uppdaterar om ny information kommer innan lagen träder i kraft.

Vilka standarder ska man utgå ifrån när det gäller tillgänglighet i e-böcker?

EU-kommissionen har pekat ut harmoniserade standarder för vissa tjänster i tillgänglighetsdirektivet, men vad gäller kraven på e-böcker finns det i dagsläget inga utpekade standarder. Som förklaring finns en hänvisning till befintliga tekniska specifikationer inom branschen, mer specifikt Epub Accessibility och relaterade standarder. Det kan finnas olika sätt att möta de funktionella kraven.

MTM bevakar noga standardiseringsfrågan.

Omfattas programvara och appar som används för att läsa digitala böcker på bibliotek av denna lag?

Nej, lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet träffar enbart ekonomiska aktörer. Men det finns en annan lag som ställer tillgänglighetskrav på offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer: Lagen om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan läsa mer om den lagen på DIGG:s webbplats (öppnas i nytt fönster).

Jag har läst att läsplattor omfattas av lagen, och även e-handel, stämmer det?

Ja, det stämmer. På riksdagens webbplats kan du läsa om alla produkter och tjänster som omfattas av lagen (öppnas i nytt fönster).

Har du specifika frågor om kraven på läsplattor eller e-handel? Kontakta då PTS, som är den myndighet som har ansvar för samtliga produkter i lagen, samt en rad tjänster, däribland e-handel så kan de ge dig mer information (öppnas i nytt fönster).

Hur kan jag som jobbar i bokbranschen eller på bibliotek hålla mig uppdaterad på lagen och processen framåt? 

Prenumerera på MTM:s nyhetsbrev som riktar sig till dig som jobbar inom bokbranschen,

Du kan också kontakta info@mtm.se med dina frågor så ska vi försöka besvara dem. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)