Anbudsförfrågan om en studie om matematik och programmering: befintliga läromedel, metoder och teknik som fungerar för punktskriftsanvändare

MTM/Punktskriftsnämnden bjuder in till att lämna anbud på ett uppdrag för en studie om matematik och programmering: befintliga läromedel, metoder och teknik som fungerar för punktskriftsanvändare. Sista datum för att lämna anbud är 31 augusti.

Läromiljön för punktskriftsanvändande elever i grundskola och gymnasium är idag underutvecklad och dåligt fungerande. Detta leder till onödiga och oönskade hinder i studier av matematik och programmering, samt andra ämnen med läromedel som har ett komplext innehåll. Det är av dessa skäl tyvärr svårt för punktskriftsanvändare att uppnå sin potential i studier av sådana ämnen.

Exempelvis kan punktskriftsanvändare idag inte skriva matematiska formler med punktskrift och få dessa omvandlade till den notation som omgivningen använder. Inte heller går det att få sådan input visualiserad för en seende omgivning.

Punktskriftsnämnden, en del av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), vill låta utföra en studie om läromedel, metoder och teknik för matematik och program­mering som används idag och som fungerar för punktskriftsanvändare.

Studien syftar till vara en ett första delsteg i att förverkliga en vision om att skapa en flexibel och komplett digital läromiljö för punktskriftsanvändare som studerar matematik och programmering.

För att förverkliga visionen kommer det att krävas en serie av ytterligare studier och utvecklingsprojekt.

Denna studie syftar till att ta fram underlag till den designprocessen.

Läs mer i anbudsförfrågan, (word, 31,3 kb).  

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)