Bilden visar en ung flicka med halvlång brunt hår bakifrån som sitter i en röd fåtölj. Hon har på sig jeans och en rosa tröja. I handen håller hon en läsplatta med en talbok och på huvudet har hon ett par hörlurar.
Foto: Erika Weiland, Apelöga

Med start 2025 ska e-böcker som ges ut i EU följa vissa tillgänglighetskrav

Den 3 maj beslutade Sveriges riksdag att e-böcker ska bli mer tillgängliga. Den nya lagen träder i kraft den 28 juni 2025 och ställer krav på e-böcker så att fler läsare kan ta del av dem.

Lagen slår fast att e-böcker och den programvara som behövs för att kunna läsa e-böcker, som till exempel strömningstjänsternas appar, ska göras mer tillgängliga för EU:s medborgare. I Sverige har lagen fått namnet Lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Utöver digitalt tillgänglig litteratur omfattar lagen även digitala tjänster inom bankväsendet, e-handeln och transportsektorn.

Genomförande av tillgänlighetsdirektivet (regeringen.se) (öppnas i nytt fönster)

E-böcker och ändamålsenlig programvara för e-böcker

E-böcker och den programvara som används för att läsa e-böcker är några av de digitala produkter och tjänster som omfattas av den nya lagen.

När det gäller e-böcker gör regeringen bedömningen att tillgänglighetskraven kan strida mot etableringsfriheten i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Om så är fallet innebär det att kraven på e-böcker som omfattas av grundlagsskydd i Sverige kan tillämpas först efter en grundlagsändring. Vi följer utvecklingen i frågan och informerar löpande här på vår webbplats.

Ändamålsenlig programvara omfattas inte av ett sådant grundlagsskydd.

För att produkterna och tjänsterna ska omfattas av lagen ska de vara avsedda för konsumenter. Undantag finns i tillgänglighetsdirektivet (10§) för tjänster som tillhandahålls av ett mikroföretag. Med mikroföretag menas företag med färre än 10 anställda, eller med en årsomsättning under 2 miljoner euro.

Tjänsteleverantörens skyldigheter

En tjänsteleverantör som tillhandahåller en tjänst till en konsument ska fortlöpande säkerställa att tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven.

Den som ansvarar för innehållet i en e-bok ska säkerställa att tillgänglighetskraven uppfylls även om denne inte är en tjänsteleverantör. De bestämmelser som gäller för en tjänsteleverantör är tillämpliga för den som ansvarar för innehållet i en e-bok.

Tidpunkt för ikraftträdande

Kraven ska gälla produkter och tjänster på marknaden efter den 28 juni 2025. 

Tillgänglighetskrav

Den nya lagen innebär att läsaren själv ska kunna styra över hur texten visas, och att e-bokens innehåll ska kunna läsas obehindrat med hjälpmedel, till exempel skärmläsare. Ett annat lagkrav innebär att läsaren enkelt ska kunna navigera mellan olika avsnitt av boken. Lagen kräver även att en e-boks tillgänglighetsfunktioner ska vara specificerade i metadata, enkelt åtkomlig för användaren.

Webbplatser, inklusive tillhörande nätapplikationer, och tjänster för mobila enheter, inklusive mobilappar, ska göras tillgängliga på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt genom att de görs uppfattningsbara, hanterbara, begripliga och robusta.

Mer information

Läs mer information om vad som gäller för e-böcker och programvara på vår webbplats (Öppnas i nytt fönster). 

Läs mer om den nya lagen i sin helhet på regeringens webbplats: Genomförande av tillgänlighetsdirektivet (regeringen.se)

 


Publicerad 2023-05-29
Sidansvarig: Björn Gadd

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)