Hantering av personuppgifter

I samband med att du använder MTM:s produkter och tjänster eller är i kontakt med oss i något sammanhang kan du förse oss med personuppgifter. Här lämnas information om hur Myndigheten för tillgängliga medier behandlar personuppgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. I Dataskyddsförordningen finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas.
Läs mer om Dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (öppnas i nytt fönster)

Personuppgiftsansvarig

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM är personuppgiftsansvarig.

Integritetspolicy

MTM har tagit fram en integritetspolicy som förklarar vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det, hur vi använder uppgifterna och hur vi länge vi sparar dem. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har.
MTM:s integritetspolicy (öppnas i nytt fönster)

Allmänna handlingar

MTM är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas MTM av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till MTM blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut. Det gäller exempelvis uppgifter om lån via Legimus.
Läs mer om Offentlighets- och sekretesslagen (öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om MTM:s behandling av dina personuppgifter, kontakta myndighetens dataskyddsombud på e-post: dataskyddsombud@mtm.se eller per post: Myndigheten för tillgängliga medier, Box 51, 201 20 Malmö, märk kuvertet med Dataskyddsombud."

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)