Omslaget till Att jobba i Sverige

Handledning till Att jobba i Sverige

Om lektionen

Uppgifter:
, Gemensam läsning
, Skrivövning
, Funderingsfrågor

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, gemensam läsning, funderingsfrågor, skrivövningar
Bokens lättlästnivå: 3, lätt
Målgrupp: Handledningen och boken är främst riktad till personer som är nya i Sverige

Om boken

Det är många saker som är nya när du flyttar till ett nytt land. Det kan vara svårt att lära sig ett nytt språk och att förstå hur allt fungerar i samhället. Men det går. Det gäller att inte ge upp. I boken Att jobba i Sverige berättar tio personer om hur de har hittat ett nytt jobb i Sverige och hur de gjort för att känna sig hemma här.

Bokens författare Charlotta Kåks Röshammar är frilansjournalist, förlagsredaktör och ansvarig utgivare för litteraturtidningen Parnass.

Om handledningen

Syftet med handledningen är att läsarna ska få en djupare förståelse för texten och bli inspirerade att fundera över sin egen situation och sina egna möjligheter. Handledningen är framtagen av Carina Haglind Ahnstedt som arbetar som SFI-lärare och journalist.

Läs mer om boken hos LL-förlaget: Att jobba i Sverige | LL-förlaget (ll-forlaget.se, öppnas i nytt fönster.)