bild på: omslag Den allvarsamma leken

Handledning till Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg, bearbetad av Johan Werkmäster

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Funderingsfrågor, diskussionsfrågor, skrivövningar och fördjupningsfrågor
Bokens lättlästnivå: 3, lätt
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Arvid och Lydia blir kära som unga men får inte varandra. När de möts tio år senare går känslorna inte att styra. Men Lydia är inte beredd att gifta sig med Arvid och offra sin självständighet. Den allvarsamma leken gavs ut 1912. Då var Hjalmar Söderberg 43 år gammal. Den här versionen är bearbetad till lättläst av Johan Werkmäster.

Om handledningen

Handledningen innehåller funderingsfrågor, iskussionsuppgifter, skrivuppgift och en fördjupningsuppgift. Handledningen är framtagen av Jenny Edvardsson.