Omslagsbild på boken Det är vi som bestämmer - så funkar demokrati! av Moa Candil.

Det är vi som bestämmer! – Så funkar demokrati - Textfrågor, diskussionsfrågor, bildanalys, fördjupningsuppgift och praktisk handling

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 8
, 2
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
, Samhällskunskap
Målgrupp:
, Särskolan
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Uppgifter:
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Lektionen baseras på den lättlästa boken Det är vi som bestämmer – Så funkar demokrati! av Moa Candil som arbetat länge på den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor. Boken finns på två nivåer för att alla ska ha möjlighet att förstå det samhälle vi lever i. En som gjorts så enkel som möjligt vad det gäller språk, innehåll och form (nivå 1) och en som är lite mer avancerad (nivå 3). Lektionen går att använda oavsett vilken av böckerna eleverna läser.

Sverige är en demokrati. Men så har det inte alltid varit. Det är bara hundra år sedan kvinnor för första gången fick rösta i politiska val, och andra grupper fick rösträtt senare än så. I Det är vi som bestämmer! får du veta hur Sverige blev demokratiskt och hur demokratin fungerar. Vilka lagar är extra viktiga i en demokrati? Och vilka utmaningar möter demokratin i Sverige idag? Demokrati är nämligen ingen självklarhet. Den kan bli både bättre och sämre det är upp till oss som lever i den. Boken förklarar pedagogiskt och tydligt dina demokratiska rättigheter och hur du kan göra din röst hörd.

I lektionen får eleverna:

  • Besvara textfrågor till varje kapitel i boken, för djupare förståelse
  • Diskutera frågor som rör bokens ämne efter läsning
  • Analysera bokens bilder
  • Samla fakta och göra en presentation om någon person som gjort mycket för demokratin
  • Undersöka hur de kan vara med och påverka mer på sin skola/utbildning

Ämne: Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap
Årskurs: Högstadium, gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI och särskola
Lektionstyp: Textfrågor, diskussionsfrågor, bildanalys, fördjupningsuppgift och praktisk handling
Lektionsåtgång: 2–8
Böckernas ISBN: 9789188073990 och 9789189149007

Lektionen är framtagen av Jenny Edvardsson för LL-förlaget och MTM.
Du hittar fler lektioner på mtm.se genom att klicka här

Här kan du läsa ett smakprov av nivå 1 (öppnas i nytt fönster)
Här kan du läsa ett smakprov av nivå 3 (öppnas i nytt fönster)

Här kan du köpa boken på nivå 1 från LL-förlagets webbshop (öppnas i nytt fönster)
Här kan du köpa boken på nivå 3 från LL-förlagets webbshop (öppnas i nytt fönster)