Omslaget till boken Gösta Berglings saga av Selma Lagerlöf.

Handledning till Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf, bearbetad av Busk Rut Jonsson

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 8
, 9
, 10 eller fler
Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor, diskussionsfrågor och skrivövning
Bokens lättlästnivå: 3, lätt
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Den vackre Gösta Berling har förlorat sitt arbete som präst. Han älskar brännvinet för mycket. Hos den mäktiga majorskan på Ekeby lever han tillsammans med kavaljererna. Kavaljererna kallas en skara män som lever för dagen. De far runt på vägarna i Värmland på jakt efter äventyr. Den trettonde kavaljeren är Djävulen själv ...

Om handledningen

I handledningen arbetar du med Selma Lagerlöfs klassiker utifrån flera aspekter. Skapa förförståelse för boken och tiden den utspelar sig i. Genom textfrågor lära sig nya ord, göra inferenser och analysera text. Det finns några frågor till varje kapitel i boken. Fundera kring innehållet individuellt och gemensamt med hjälp av diskussionsfrågor. Få kunskap om författaren Selma Lagerlöf och den tid hon verkade genom att skriva ett brev där de låtsas vara författaren. 

Handledningen är framtagen av Jenny Edvardsson.