Handledning till I fängelse av Helene Lumholdt

Om lektionen

Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, Komvux
, Komvux som särskild utbildning/ anpassad utbildning.
Uppgifter:
, Introduktion av roman
, Skrivövning
, Fördjupning
, Funderingsfrågor

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, funderingsfrågor, bildanalys, bildövning och skrivövning

Bokens lättlästnivå: 2, lättare

Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

I Sverige sitter nästan sex tusen personer i fängelse. Hur är det att vara inlåst och inte få bestämma över sitt eget liv? Hur är vardagen för fångarna i Sveriges fängelser?

Hussein vet. För han har suttit inlåst. I boken I fängelse följer vi Husseins liv från barndomen till dagen då han hamnade i fängelse. Vi får läsa om sorg, ilska och ånger. Om vägen in i och ut ur kriminalitet.

Idag är Hussein fri och arbetar med att hjälpa unga killar bort från kriminalitet. I boken återvänder Hussein till fängelset och berättar om vardagen där. Och om lyckan i att få stå på ett berg i skogen och bara andas.

Helene Lumholdt är journalist och författare. Hon har skrivit många lättlästa böcker som följer människor på nära håll.

Om handledningen

Handledningen är framtagen av Jenny Friman och Åsa Söderling som arbetar som pedagoger på Kulturcentrum Skåne. Syftet med handledningen är att läsarna ska få en djupare förståelse för texten och få möjlighet att samtala och bearbeta bokens tunga ämne. Handledningen innehåller en introduktion till boken genom analys av omslaget, frågor att samtala om till bokens två delar och kreativ fördjupning genom bildanalys, bilduppgift och skrivuppgift. Läs boken på det sätt som passar gruppen. Var och en för sig, i par eller högt i grupp. Ni kan välja om ni vill göra uppgifterna muntligt, skriftligt eller både och. Anpassa utifrån gruppens behov och önskemål.