Handledning till Livet på internet av Emma Sorbring, Lotta Löfgren-Mårtenson och Martin Molin

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4-11
Ämne:
, Svenska
, Samhällskunskap
, Bild
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
Uppgifter:
, Källkritik
, Reflektion
, Skrivövning
, Eget arbete
, Läsförståelse

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Vad är internet och kommunicera på internet
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

En stor del av livet finns idag på internet. Det är där vi scrollar nyheter, kollar film, hänger med kompisar, betalar räkningar och shoppar. Allt är bara en knapptryckning bort. Smidigt och lätt!

Men för många kan internet också vara komplicerat och svårt att förstå. Forskarna Emma Sorbring, Lotta Löfgren-Mårtenson och Martin Molin har pratat med många ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning om deras upplevelser av internet, om allt från sociala medier och spel till mobbning och källkritik. Hur ser de på riskerna och möjligheterna på nätet?

Att veta hur man ska agera på nätet och vem man kan lita på är viktigt för att kunna känna sig delaktig i samhället. I Livet på internet får unga med IF mängder av information, tips och råd om hur man kan tänka för att våga vara på nätet och samtidigt känna sig trygg.

Om handledningen

Handledningen låter deltagarn närma sig ämnet genom att prata om sina erfarenheter av internet, bra som dåliga, samt söka svar på frågor i boken, i samtal med varandra och på nätet. Analysera digital kommunikation, träna på att kommunicera i skrift på nätet och att förstå emojis. Träna på att söka information på nätet. Hur går en till exempel tillväga för att köpa biljetter till en teaterföreställning?

Handledningen är framtagen av Jenny Friman.