Bild: omslag på Jag känner mig ledsen

Handledning till Jag känner mig ledsen av Helene Lumholdt

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, Särskolan
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, funderingsfrågor och skrivuppgift
Bokens lättlästnivå: 1, lättast
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Alla människor blir ledsna ibland. I den här boken berättar Olle och Rebecka om hur det känns att vara ledsen.
– När jag blir ledsen gör det först ont i bröstet. Sedan sprider sig det onda i hela kroppen, säger Olle.

Om handledningen

Handledningen innehåller funderingsfrågor och en skrivövning. I skrivövningen ska ni skriva en dikt om att vara ledsen.