Lära ordklasser med hjälp av nyheter

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, Åk. 4-6
Tema:
, 8 sidor
Uppgifter:
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Våra elever på gymnasiesärskolan har ofta svårt att förstå varför vi ska lära oss ordklasser. Dessa upplevs ofta som meningslösa och svåra. Men många har ändå nytta av ordklasser i engelskan när det då går att jämföra likheter/skillnader mellan språken.
Lektionen borde också fungera bra på mellanstadiet!

Att ha en viss kunskap i sitt eget språks uppbyggnad är grundläggande i svenskan. Elever får också en större förståelse för hur svår svenskan kan vara att lära sig för människor med annat modersmål. När eleverna själva får upptäcka vad ord har gemensamt blir det som en lek. De får själva formulera en regel som stämmer med ordklassen.

Att utgå från aktuella lättlästa nyheter gör att svenska språket automatiskt får sitt sammanhang.

Mål: Att eleverna själva ska upptäcka vad som kännetecknar de tre första ordklasserna; substantiv, verb och adjektiv. Detta görs genom aktuella nyhetsartiklar så vinsten blir både en förståelse för språkets uppbyggnad och omvärldskunskap.