Nyhetsvärdering - varför är artikeln med i tidningen

Om lektionen

Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, Åk. 4-6
, Åk. 7-9
Tema:
, 8 sidor
Uppgifter:
, Reflektion
, Diskussion
, Eget arbete

Ladda ner lektionsmaterialet


Det här är en i grunden rätt enkel övning som kan leda till intressanta diskussioner om nyhetsvärdering och till aha-upplevelser och insikter om varför en tidning ser ut som den gör.

Eleverna får jobba med nyhetsvärdering genom att ställa frågan "Varför är detta en nyhet?".

Eleverna kan genomföra övningen enskilt eller i grupp. Det ingår ett arbetsblad i lektionen.