Strindberg - funderingsfrågor och skrivuppgift

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 10 eller fler
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
, Historia
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning

Ladda ner lektionsmaterialet


I August Strindberg - bilder ur hans liv berättar Mona Larsson
om författarens liv, hans böcker och teaterpjäser.
Boken har innehåller många fotografier från Strindbergs liv.

Lektionen innehåller frågor som kan skapa samtal och diskussion om Strindberg, hans verk och tiden han levde i.

I lektionen ingår ett kapitel ur boken.