Bilden visar omslsgsbild till Lisa Förares bok Under fullmånen.

Handledning till Under fullmånen av Lisa Förare

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
, 10 eller fler
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, gemensam läsning, textfrågor och funderingsfrågor
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Under fullmånen av Lisa Förare är en magisk och hoppfull berättelse ommänniskor som
alla bär på en sorg.

I boken anländer Mona en mörk och
stormig natt till ett kafé, där Ali städar som vanligt. Mona presenterar sig som månbagerska och bakar under natten speciella kakor. Under fullmånens sken får kaféet gäster som alla får varsin kaka. Kakorna smakar ingenting men ändå har de förmågan att väcka minnen och längtan hos alla som äter dem. De viktigaste ingredienserna finns inuti dem som äter kakorna. Bokens bilder är tecknade av Lina Blixt.

Om handledningen

Handledningen innehåller en uppgift med gemensam läsning, för att träna på uttal, utöka ordförrådet och träna sin läsförståelse. Deltagarna ska analysera bokens bilder. I skrivuppgiften ska deltagarna sriva en personlig reflektion om vad som kunnat hända om man själv fått en av Monas kakor.

Handledningen är skriven av Jenny Edvardsson.