Vem är på bild i tidningen - räkna efter och diskutera

Om lektionen

Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, Åk. 4-6
, Åk. 7-9
, Gym
Tema:
, 8 sidor
Uppgifter:
, Reflektion
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Det här är en i grunden rätt enkel övning som kan leda till intressanta diskussioner om  hur samhället ser ut, vilka som skildras i tidningen och hur de skildras. Diskussionen kan sedan föra vidare mot teman som kön och makt.

Eleverna får jobba med nyhetsvärdering genom att granska bilderna i tidningen utifrån frågorna, vilka är med på bilden, hur ser de ut.

Eleverna kan genomföra övningen enskilt eller i grupp. Ett arbetsblad ingår i lektionen.