Tillgänglighetsredogörelse för appen Akila

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) strävar efter att alla, oavsett behov och förutsättningar, ska kunna ta del av myndighetens webbplatser och appar. MTM arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra tillgängligheten till de digitala tjänsterna.

På denna sida beskriver vi vilka kända brister i tillgängligheten som finns och hur du kan kontakta oss om du upptäcker andra brister. 

Om Akila 

Appen Akila ges ut av MTM och är en del av taltidningstjänsten. Taltidningen är till för personer som på grund av en funktionsnedsättning inte kan läsa sin dagstidning på det sätt som tidningsföretaget erbjuder.

Alla taltidningsläsare genomgår en individuell behovsprövning för att vi ska kunna tillhandahålla taltidningen på det sätt som passar bäst.

Appen Akila är till för seende taltidningsläsare som vill kunna få texterna i tidningen upplästa och samtidigt kunna se bilder och tidningssidornas layout. Målgrupp för Akila är bland annat personer med dyslexi. Taltidningsläsare med synnedsättning kan istället få taltidningen via Daisyspelare, appen Legimus eller e-post, beroende på individens förutsättningar.

Status 

Appen Akila uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

En extern granskning av tillgängligheten i appen pågår, och denna tillgänglighetsredogörelse kan därför komma att uppdateras när granskningen är klar.

Kända brister i tillgängligheten 

Låg kontrast mellan text och bakgrund 

På några ställen i appen är kontrasten för svag mellan textens och bakgrundens färg. Vi jobbar för att åtgärda problemet. 

Otydligt beskrivna knappar 

På några ställen i appen kan det vara svårt att förstå vilken funktion olika knappar har. Vi jobbar för att åtgärda problemet.

Problem vid förstorad text

I IOS-versionen av Akila fungerar det inte fullt ut att använda operativsystemets funktion för textförstoring. Vissa textelement förstoras inte eller blir delvis dolt. Vi jobbar för att åtgärda problemet.

Oskäligt betungande anpassning 

MTM åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående delar. 

Svårigheter med hjälpmedel 

Akila fungerar inte fullt ut med vissa hjälpmedel, som exempelvis skärmläsare eller tangentbord. 

Målgruppen för Akila är seende personer som vill kunna få texterna i tidningen upplästa och samtidigt kunna se bilder och tidningssidornas layout.

Taltidningsläsare som använder hjälpmedel såsom skärmläsare och tangentbordsnavigering erbjuds efter en individuell behovsutredning att ta del av taltidningen via Daisyspelare, appen Legimus eller e-post. Vilket av de tre alternativen som erbjuds beror på individens behov och förutsättningar.

MTM erbjuder taltidningen i flera olika kanaler för att varje person ska få bästa möjliga förutsättningar att kunna läsa tidningen på sina egna villkor, oavsett funktionsnedsättning och individuella behov.

Eftersom personer som har behov av hjälpmedel får tillgång till taltidningen via andra tjänster än Akila är det oskäligt betungande att utveckla stöd fullt ut för hjälpmedel i Akila. 

Vad kan du göra om du inte kan ta del av innehållet? 

Om du behöver komma åt innehåll i Akila som på grund av undantaget i lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen ovan inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss. Kontakta Taltidningshjälpen: 

E-post: taltidningshjalpen@polarprint.se  
Telefon: 020 311 211 

Så har vi testat tillgängligheten 

En självskattning av tillgängligheten är gjord den 2021-06-18. 

En oberoende extern granskning av tillgängligheten i Akila pågår och beräknas vara färdig i juli. Innehållet i denna tillgänglighetsredogörelse kan komma att uppdateras när den externa granskningen är slutförd.

Återkoppling 

Om du har frågor eller har upptäckt brister i tillgängligheten utöver de som redovisats här är du välkommen att kontakta Taltidningshjälpen. 

E-post: taltidningshjalpen@polarprint.se  
Telefon: 020 311 211 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvar för att kontrollera hur lagen om tillgänglighet till digital offentlig service efterlevs. Om du varit i kontakt med oss på MTM angående tillgänglighetsbrister men inte är nöjd med vårt svar kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Följ den här länken för att göra en anmälan (öppnas i nytt fönster)

 

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 2021-07-09. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)