Liten flicka som läser taktil bok

Läs med flera sinnen - taktila bilderböcker med tecken som stöd

En taktil bilderbok väcker flera sinnen och kan på ett lekfullt vis locka till läsupplevelse för barn med andra funktionsnedsättningar än synnedsättning. Tecken som stöd kan ge ytterligare hjälp i berättandet.

TEXT: SARA LAFOLIE, FOTO: SARA MAC KEY

OmslagSedan 2012 har MTM producerat fem taktila collageböcker med ritade tecken som stöd. Böckerna kompletteras på textsidan med ett fåtal ritade tecken, enligt TAKK: tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Tecknen är noga utvalda för att illustrera bärande, betydelsefulla ord i berättelsen. De är tänkta som ett stöd för den vuxne som ska förmedla berättelsen till barnet.

– När ett barn, oavsett orsak, har svårt att förstå, eller förstå sig på, talat språk är det vanligt att föräldrar uppmuntras att använda tecken som stöd i kommunikationen. Då blir språket synliggjort och kanske lättare att ta till sig. Därför kändes det bra att använda det i våra böcker som ju vänder sig till barn med olika former av funktionsnedsättningar, berättar Gun Olsson, specialpedagog på MTM.

OmslagAlla barn som har en funktionsnedsättning har rätt att låna taktila bilderböcker. Böckerna lånas via folkbiblioteket, som kan beställa hem böckerna, om de inte finns inne. De taktila bilderböckerna produceras dock i begränsad upplaga och kan därför bara köpas av enskilda personer med synnedsättning, av bibliotek och av institutioner som specifikt arbetar med barn med synnedsättning.

Collagebilderna bjuder in till utforskande och lekfull läsning. Där finns ofta luckor att öppna eller en sida att vika ut. Collage görs i varierande material och kontrastrika färger. Bildens linjer och ytor är upphöjda för att läsare ska kunna uppfatta bilden med känseln. Formen är viktig för att känna igen och identifiera ett föremål – både för syn och känsel. Variationen i taktila material och uttryck är i sin tur viktig för att upprätthålla intresset och öka den taktila läskunnigheten.

FOmslagör att kunna utveckla de taktila collageböckerna för barn med olika typer av funktionsnedsättningar gjorde MTM en undersökning 2012, där barn fick prova att läsa taktila bilderböcker som försetts med tecken och symboler. Tillsammans med Språkoteket och Lekoteket, båda verksamheter för yngre barn i Landstingets regi, utvärderade MTM läsningen av försöksböckerna.

 

Våra taktila bilderböcker med tecken som stöd:

  • Prinsen och önskestenen - efter förlaga av Helena Davidsson Neppelberg
  • Ella flyttar - efter förlaga av Ragnhild Cassel
  • Hej och hå kläder på - efter förlaga av Stina Kjellgren
  • Petter och hans 4 getter - efter förlaga av Einar Norelius
  • God natt alla djur - efter förlaga av Lena Arro (Klar i slutet av 2017)

 

Artikeln är hämtad ur tidningen Läsliv, nummer 3, 2017

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)