Frågor och svar om taltidningen i skolan

Här har vi samlat frågor och svar om taltidningen i skolan.

Vilka elever får läsa taltidningen?

Produktionen av taltidningar finansieras genom ett statligt stöd. Detta stöd regleras i Förordningen om taltidningar och mottagarutrustning (SFS 2013:9). Där står att målgruppen är personer med sådana funktionsnedsättningar som innebär att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning.

Måste eleven ha en diagnos för att få tillgång till taltidningen?

Nej, vi kräver ingen diagnos eller intyg. Men taltidningen är till för personer med sådana funktionsnedsättningar som innebär att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning.

Kan jag lämna ut inloggningsuppgifterna till eleven?

Nej, det är du som ansvarar för taltidningar på skolan som även ansvarar för inloggningsuppgifterna. Behåll dem för dig själv för att undvika spridning.

Kan eleven läsa taltidningen på sin egen mobil eller surfplatta?

Nej, vi rekommenderar att apparna Legimus och Akila endast installeras på skolans utrustning (datorer eller surfplattor) och att det är du som ansvarar för taltidningen som loggar in åt eleven. Om eleven vill ha egna inloggningsuppgifter kan föräldrarna teckna en prenumeration.

Är det samma regler för talböcker och taltidningar?

Ja, delvis. Se nedan.

Vilka som har rätt att läsa talböcker och taltidningar:

Både för talböcker och taltidningar gäller att det endast är personer med läsnedsättning som får tillgång till dem men det styrs av olika lagar och förordningar:

För talböcker är det § 17 i Upphovsrättslagen som styr. Lagen går i korthet ut på att bibliotek får producera en utgiven bok som talbok utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Taltidningarna produceras genom ett statligt stöd som regleras i Förordningen om taltidningar och mottagarutrustning (SFS 2013:9). I den förordningen (§3) står att målgruppen är personer med sådana funktionsnedsättningar som innebär att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning.

Vem som får registrera konton:

Personalen som arbetar i skolbiblioteket kan registrera elever som har en läsnedsättning så att de får ett personligt konto i Legimus. Eleven kan då på egen hand låna och läsa talböcker. Om skolbiblioteket arbetar med talböcker rekommenderar vi att de även har ansvar för taltidningarna. Det är dock tillåtet även för annan personal, till exempel lärare och specialpedagoger att hantera inloggningsuppgifterna för taltidningar.

Är det samma inloggning till talböcker och taltidningar i appen Legimus?

Nej, det är olika delar av appen och olika inloggningsuppgifter.

Får två elever, eller en grupp, lyssna samtidigt?

Ja, om alla elever som lyssnar har en läsnedsättning. Det är dock inte tillåtet att sätta på taltidningen och låta en hel klass lyssna på den.

Går det att läsa taltidningar med Chromebook?

Nej, det går tyvärr inte.

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)