Bilden visar Talboksspecialisten Ulrica Lejbro på MTM. Hon har glasögon och halvlångt hår. Hon bär en svart tröja med en svart vit skarfs. Bakom henne syns gardiner i olika blå och röda färger.

Ljudbok och talbok – vad är egentligen skillnaden?

Talboksspecialisten Ulrica Lejbro reder ut begreppen, och förklarar vad skillnaden är mellan en ljudbok och en talbok. Men också hur processen går till här på MTM, från det att en läsare ger ett önskemål till att den färdiga talboken kan levereras.

Vilken är den vanligaste missuppfattningen kring talboken?

- Att talbok och ljudbok är samma sak. En ljudbok och en talbok liknar i och för sig varandra. De är båda böcker som du kan lyssna på. De skiljer sig åt i att talboken alltid är framställd för att tillgodose tillgänglighet. I MTM:s talböcker kombineras ofta tal och fulltext. Talböcker är också sök- och navigeringsbara och innehåller många gånger beskrivningar av de bilder och tabeller som finns i boken för att underlätta för läsare med synnedsättning.

Vad kan det till exempel vara som gör att en kommersiell ljudbok inte är tillräckligt tillgänglig för en läsare med funktionsnedsättning så att MTM behöver göra en tillgänglig version?

- För många av MTM:s talboksläsare är det inte bara ljudet som behövs för att de ska kunna ta till sig innehållet i en bok, utan kombinationen av ljud och text. Läsare med till exempel dyslexi eller koncentrationssvårigheter behöver både lyssna och läsa med ögonen samtidigt.
Vi har också läsare som av olika skäl inte kan hantera de kommersiella ljudboksapparna rent praktiskt. Det kan vara alltifrån svårigheter att se och navigera i appen, till hinder som gör att de är i behov av hjälpmedel som inte går att koppla ihop med en app på samma sätt som en dator.

Hur länge har MTM producerat talböcker?

- MTM i sin nuvarande form har funnits sedan 2013, men bildades ur Talboks-och Punktskriftsbiblioteket (TPB) som hade blivit en myndighet 1980. Då flyttades alla böcker över från Synskadades Riksförbund till TPB som därmed blev lånecentral för talböcker och punktskriftsböcker. Synskadades Riksförbund hade i sin tur rötterna i De Blindas Förening som började med talboksutlåning 1955.

När används talsyntes och när används inspelade röster till MTM:s talböcker?

Skönlitterära barn- och ungdomsböcker läser alltid in med mänskligt tal och oftast skönlitterära böcker för vuxna också. I högskoleproduktionen använder vi oftare talsyntes. Detta framförallt för att produktionen går snabbare och vi arbetar alltid för att kunna ge studenterna sin litteratur i tid.

Vill du veta mer?

Bilden visar en lila faktaruta med texten "Faktaruta 1: § 17 i upphovsrättslagen". Bilden visar en lila faktaruta med texten "Faktaruta 2: Så blir en talbok till".

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)