Maria Dietrichson står i ett kontorslandskap

Hur påverkas MTM av den nya lagen? MTM:s omvärldsstrateg ger svar

Fyra frågor till MTM:s omvärldsstrateg Maria Dietrichson, som samordnar arbetet kring den nya tillgänglighetslagen på MTM.

Hur påverkas MTM av den nya lagen?

– Genom lagen kan utbudet av tillgängliga böcker komma att öka, och finnas på fler plattformar än tidigare. På sikt tror vi att behovet av den sortens anpassningar eller särlösningar som MTM gör kan minska. Det är ett steg närmare MTM:s vision, "Ett samhälle där all läsning är tillgänglig".

MTM kommer att jobba fokuserat med vårt uppdrag att vägleda aktörerna som omfattas av lagen så att de är redo när lagen börjar gälla. Aktörerna i det här fallet är förlag som ger ut e-böcker samt tjänsteleverantörer som till exempel digitala abonnemangstjänster som tillhandahåller e-böckerna till läsarna.

Och vi kommer också att guida dem som påverkas, som bibliotek och läsare, till den tillgängliga läsningen, både hos oss och andra.

Vår uppgift är att säkerställa att alla får tillgång till litteratur. Därför blir ett viktigt fokus för MTM framåt att jobba för de läsare vars behov inte täcks av tillgänglighetskraven i lagen. Vissa tillgängliga format, som tryckt punktskrift till exempel, tillgodoses inte genom lagen. Och lagen gäller bara e-böcker, så de böcker som inte ges ut som e-böcker kommer MTM fortsatt behöva tillgängliggöra.

På vilket sätt blir det annorlunda för läsarna jämfört med tidigare?

– Förhoppningen är att läsarna ska få tillgång till ett större utbud av litteratur i tillgängliga format, som de också kan ta del av samtidigt som alla andra. Det leder i förlängningen till att en del av de anpassningar av litteratur som tidigare har behövt produceras, kan komma att försvinna.

Hur påverkas biblioteken och förmedlingen av tillgängliga e-böcker?

– Det är viktigt att alla har möjlighet att låna e-böcker på biblioteket. Lagen innebär inte att behovet av tillgänglig litteratur blir mindre, utan att den tillgängliga litteraturen kommer att finnas på ännu fler plattformar, fysiska som digitala.

Biblioteken kommer därför behöva guida och ge stöd till läsare med funktionsnedsättningar. Det är fortsatt centralt att biblioteken har stor kompetens kring tillgängliga digitala format och att de arbetar läsfrämjande gentemot denna prioriterade målgrupp.

Hur kommer den nya lagen att påverka MTM:s anpassning av förlagsutgivna böcker?

– Det är en fråga som MTM noga utreder, och som kommer att bli tydligare över tid, i takt med att lagen börjar gälla. Här är det många faktorer som spelar in, såsom i vilken utsträckning en specifik titel kommer att finnas i formatet tillgänglig e-bok eller inte. MTM:s produktion kommer säkerligen att påverkas, men i vilken utsträckning och hur är för tidigt att svara på idag.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)