Martin Persson står i ett kontorslandskap, han tittar in i kameran.

Så blev Gösta Berlings saga en exempelbok

För att illustrera hur tillgänglig e-boksproduktion kan gå till rent konkret, så har MTM tagit fram en exempelbok. Martin Persson är verksamhetsutvecklare på MTM och har varit drivande i arbetet.

Varför har ni gjort en exempelbok av Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga?

– Vi på MTM har pratat mycket om generella principer när det gäller tillgängliga e-böcker, på en väldigt övergripande nivå. Vi tänkte att vi också ville illustrera tillgänglig e-boksutformning lite mer konkret, så därför bestämde vi oss för att ta fram en exempelbok som en del av vårt främjande arbete.

Hur hoppas du att den ska användas?

– Jag hoppas att boken kan användas som inspiration och för att lära sig hur tillgänglighetsanpassningar och universell utformning av e-böcker kan se ut i praktiken. Hur kan man märka upp rubriker och utforma en tillgänglig navigationsstruktur? Hur man kan bädda in en längre bildbeskrivning som länkas till bilden? I exempelboken kommer dessa ibland lite tekniska eller teoretiska konstruktioner ”till liv”, eftersom de används för ett konkret innehåll.

Man ska dock tänka på att det ofta finns flera sätt att utforma e-boken på för att möta olika tillgänglighetskrav i standarder och lagstiftning, så boken ska inte läsas som ett exakt facit.

En bonuseffekt av att vi jobbat med Gösta Berlings saga som tillgänglig e-bok är att Selma Lagerlöfs klassiska berättelse blir ännu tillgängligare, när den klätts i moderna tillgänglighetsstandarder för e-böcker. Så förhoppningsvis kan exempelboken även användas som litteratur, utöver det tillgänglighetstekniska syftet.

Varför blev det just den här boken?

– Gösta Berlings saga är en klassiker och känns igen av många. Dessutom hade boken en enkel struktur, men samtidigt en del komponenter som behövde hanteras ur ett tillgänglighetsperspektiv, till exempel sidnumrering och en bild i form av en karta som kunde illustrera behovet av bildbeskrivningar.

Boken använder tekniker som finns väldokumenterade på till exempel kunskapsbanken Daisy Accessible Publishing Knowledge Base, men det kan vara bra att ha exempel i form av en hel bok också, inte bara korta snuttar.

Vi ville också kunna publicera exempelboken fritt, och då passade det bra att använda en titel där upphovsrätten löpt ut. Litteraturbanken hade redan förtjänstfullt publicerat en e-boksutgåva i Epub-format som man får lov att använda, så vi har använt den som grund för vår produktion. Vi har sedan jobbat med att uppgradera innehållet utifrån aktuella standarder för tillgänglighet i e-böcker.

Läs mer och ladda ner exempelboken.

Se en film där exempelboken används för att visa på några tillgängliga funktioner.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)