Bild på första sidan 8 Sidor nummer 37 2021.

Lärarhandledning till 8 Sidor

Om lektionen

Tema:
, 8 sidor

Ladda ner lektionsmaterialet


Handledningen kopplar arbetet med tidning och nyhetstexter till läroplaner och andra styrdokument.

Handledningen fungerar för både grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen.
Upplägget innehåller tre huvudmoment som en klass eller grupp kan arbeta med under en termin eller ett läsår.

Du kan jobba med hela handledningen eller plocka de delar som passar dig och dina elever.


Nyhetsgrupper

En grupp elever ansvarar för att läsa in sig på veckans nyheter och sedan redovisa. Handledningen ger tips på hur man kan utveckla detta och redovisa på olika sätt.


Vad är det som skrivs i tidningen?

Eleverna analyserar och reflekterar över vad det är som publiceras i tidningen. Resultaten samlas sedan vecka för vecka och redovisas med hjälp av olika verktyg och elverna kan även träna infografik.


Att skriva texter som platsar i en tidning

I denna övning tar man stöd i tidningen för att se hur olika texttyper byggs upp. Eleverna får sedan på egen hand skriva de olika texttyperna. Texterna kan samlas till en tidning

Handledningen avslutats med tips på hur man kan arbeta med respons och olika responsmallar ingår.

Handledningen ger tydliga tips på olika kompletterande program och resurser som kan användas i de olika momenten.

Lärarhandledningen är skriven av Jenny Edvardsson som är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad där hon undervisar på yrkesinriktade program.
Läs gärna mer på hennes hemsida: jennyedvardsson.se.

2015 fick Jenny Edvardsson Amy-priset som är MTM:s tillgänglighetspris och 2017 Svenska Akademiens svensklärarpris.

Här finns de länkar som nämns i lärarhandledningen.

De kommer i den ordning som de kommer i lärarhandledningen.

vocaroo.com (öppnas i nytt fönster)
Piktochart (öppnas i nytt fönster)   
Infogr.am (öppnas i nytt fönster)
Mediekompassens skrivarskola (öppnas i nytt fönster)
fodey.com (öppnas i nytt fönster)
Cover Creator (öppnas i nytt fönster)
Min löpsedel (öppnas i nytt fönster) 
Headlines (öppnas i nytt fönster)
Youblisher (öppnas i nytt fönster)
Issuu (öppnas i nytt fönster)
Calameo (öppnas i nytt fönster)

Här finns ett bra erbjudande på 8 Sidor

Prenumererar du på fem exempelar av 8 Sidor i veckan i 20 veckor betalar du bara 1090 kronor, och får hela 785 kronor i rabatt!
Här finns 8 Sidors webb

Varje vecka kommer nya nyhetskorsord, nyhetstips och instuderingsfrågor till 8 Sidor.

De hittar du på 8sidor.se/larare.