Angelägen forskning: Folkbibliotek och samverkan

Information
Tid -
Plats Den här sändningen av Angelägen forskning handlar om folkbibliotek och samverkan. Sofia Lindström Sol, lektor på bibliotekshögskolan i Borås och Mohammed Mekrami, avdelningschef för folkbibliotek och kulturhus i Uppsala, talar om folkbibliotekens samverkan med olika aktörer, delaktighet och social hållbarhet.
Arrangör Angelägen forskning är ett samarbetet från MTM, Kungliga biblioteket, Kulturrådet och Digiteket.
Kontaktuppgifter

Ta del av sändningen här: www.digiteket.se/angelagenforskning

Frågor? Mejla: konferens@mtm.se