Bibliotek och beredskap: Angelägen forskning

Information
Tid -
Plats I årets första sändning av Angelägen forskning handlar det om beredskap. Vad är det vi ska skydda oss mot? Hur ser hotbilden mot kultur, kulturarv och bibliotek ut. Välkomna till ett samtal mellan forskaren Anna McWilliams, Totalförsvarets forskningsinstitut, och Linda Wagenius, Biblioteksutveckling Gotland. Digital sändning på www.digiteket.se/angelagenforskning
Arrangör MTM, Kungliga biblioteket, Kulturrådet och Digiteket i samarbete.
Kontaktuppgifter

Mejl: konferens@mtm.se

Ta del av sändningen via: www.digiteket.se/angelagenforskning

Om du vill få information om sändningar till din epost kan du anmäla dig här: https://ui.ungpd.com/Surveys/ff08e261-4b02-4572-849d-80ef4f7c925d