En äldre kvinna sitter på ett bibliotek och lyssnar på en taltidning och tittar ut över landskapet.
Foto: Apelöga

Regeringsuppdrag till MTM: Hur kan taltidningsverksamheten omfatta fler och nya former av nyhetsmedier?

Regeringen har gett Myndigheten för tillgängliga medier, MTM i uppdrag att göra en översyn av taltidningsverksamheten. Målet är att kunna tillgängliggöra fler allmänna nyhetsmedier, inklusive medier i nya och kommande former.

Taltidningar fyller en viktig funktion i att bidra till målen om ett samhälle som kännetecknas av jämlikhet och delaktighet. Taltidningsverksamheten fungerar idag bra, men regeringen bedömer att regleringen kring verksamheten gör den är begränsad i sin omfattning på ett sätt som inte är i linje med medieutvecklingen i övrigt. Till exempel omfattas inte redaktionellt material som publicerats på annat sätt än i formen av en dagstidning.

En viktig del i MTM:s uppdrag blir att se hur verksamheten kan breddas för att inkludera fler innehålls- och spridningsformer för nyheter och samhällsinformation. MTM ska också titta på möjligheten att använda taltidningsanslaget för utvecklingsprojekt och tillgängliggörande av fler nyhetsmedier, till exempel region- och kommuntaltidningar.

Vi ser mycket positivt på uppdraget och på möjligheten att utveckla taltidningsverksamheten i takt med läsarnas behov och medielandskapets utveckling. Vi hoppas att en vidareutvecklad taltidningsverksamhet med ett bredare utbud ska intressera fler läsare och ge dem möjlighet att ta del av nyheter och samhällsinformation på sina villkor säger Daniel Frelén, verksamhetsutvecklare på MTM, som är den som kommer att leda uppdraget.

Arbetet kommer att genomföras i samråd med de intresseorganisationer som representerar läsarna och med Myndigheten för press, radio och tv, Post- och telestyrelsen och Myndigheten för delaktighet. I mars nästa år ska en analys vara klar som presenterar hur taltidningsverksamheten kan utvecklas i enlighet med användarnas behov, och vilka kostnader och konsekvenser en sådan utveckling för med sig.

Läs mer om uppdraget på Regeringskansliet webbplats (öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Eva-Lena Silwerfeldt, pressansvarig MTM
Telefon: 040 653 27 06 
E-post: eva-lena.silwerfeldt@mtm.se

Daniel Frelén, verksamhetsstrateg och utredningsledare MTM
Telefon: 040 653 27 87
E-post: daniel.frelen@mtm.se

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)