Punktkassen, Punktväskan och Taktila bildlådan

Punktkassen, Punktväskan och Taktila bildlådan är tre olika paket med material för barn som ska lära sig att läsa taktilt.

Paketen är till för familjer med ett barn som förmodas bli taktil läsare. Syftet är att hjälpa barnet och familjen att utforska taktil läsning, utveckla barnets taktila förmåga och väcka nyfikenhet och läslust.

Punktkassen, Punktväskan och Taktila bildlådan tas fram av MTM och delas ut i samarbete med de regionala syncentralerna. Synpedagogens genomgång av materialet tillsammans med familj och barn är en viktig del av samarbetet.

Du som arbetar på syncentral kan beställa produkterna till ett specifikt barn genom att maila punktklubben@mtm.se. Uppge barnets ålder i mejlet. Produkterna är kostnadsfria.

Punktkassen

Punktkassen innehåller den taktila bilderboken Badutflykten och ett informationsblad till familjen om boken och om taktil läsning. Punktkassen kan fungera bra som ett första möte med taktila bilderböcker, både för barnet och för familjen som kanske aldrig kommit i kontakt med taktil läsning tidigare. Punktkassen brukar delas ut till familjer som precis fått veta att barnet förmodas bli taktil läsare.

Boken Badutflykten står uppställd och bredvid ligger ett informationsblad om Punktkassen och själva kassen som boken låg i.

Punktväskan

Punktväskan innehåller en större mängd information om punktskrift och taktil läsning, inspirationsmaterial för att skapa egna taktila bilder, två taktila bilderböcker och taktilt lekmaterial. När familjen haft Punktkassen en tid och bekantat sig med taktil läsning bedömer ofta synpedagogen att de är redo för mer information. I det skedet brukar Punktväskan introduceras. Den hjälper familjen och barnet att komma vidare med att utforska taktil läsning och hitta verktyg och strategier som taktil läsare.Taktila bildlådan

Taktila bildlådan innehåller informationsmaterial om taktila bilder, 19 övningar med praktiskt övningsmaterial och tips för att på ett lekfullt sätt utforska taktila bilder tillsammans. Materialet är framtaget för att en vuxen seende person, som inte sedan tidigare är van vid taktila bilder, ska kunna lära barnet om taktila bilder. Genom övningarna lär sig barnet och den vuxne tillsammans hur bilder som upplevs med känseln fungerar.

Den vuxne kan vara vem som helst i barnets omgivning som tillsammans med barnet vill kunna läsa illustrerade böcker, göra bilder eller pyssla. Synpedagogen beställer Taktila bildlådan till barnet som sedan kan ta med dig detta hem till morfar, fritidspedagogen eller någon annan vuxen som vill utforska bilder tillsammans med barnet. Observera att materialet inte är ett läromedel. Det kan inte beställas till en verksamhet.

Taktila bildlådan med allt dess innehåll.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)