Andra språk

Punktskrift finns i olika språk över världen. Den ser dock inte likadan ut överallt.

Internationella punktskriftstecken

Punktskriftstecknen för de latinska bokstäverna a-z är internationellt vedertagna, dessa bokstäver har alltså samma representation i punktskrift i olika språk. Gemensamt för olika språk är också det förtecken med vilket man i punktskrift representerar siffror (tillsammans med punktskriftstecknen för bokstäverna a-j).

De bokstäver med diakritiska tecken (till exempel grav accent) som förekommer i olika språk har inte någon enhetlig representation i punktskrift för olika språk.

Text på andra språk i svensk punktskrift

De skrivregler och rekommendationer som gäller för svensk punktskrift är återgivna i Svenska skrivregler för punktskrift (2009), Punktskriftens skrivregler för matematik och naturvetenskap (2012) och Redigering och avskrivning (1999). Skrifterna är utgivna i Punktskriftsnämndens skriftserie Svensk punktskrift.

I punktskrift som produceras i Sverige brukar text på andra språk än svenska återges på tre olika sätt, gemensamt dock för de olika sätten är att skiljetecken brukar återges enligt svenska regler (svenska punktskriftstecken). Detta görs framför allt av praktiska skäl.

De olika återgivningssätten har att göra med hur bokstäver med diakritiska tecken representeras:

  • Återgivning med p4 före bokstäver med diakritiska tecken (som inte har entecknig representation i svensk punktskrift). Detta sätt används ofta och är lätt att avläsa, men är inte exakt.
  • Exakt återgivning av bokstäver med diakritiska tecken (som inte har entecknig representation i svensk punktskrift). Eftersom förtecken används krävs med detta sätt tre punktskriftstecken för att återge en bokstav med diakritiskt tecken, vilket gör bokstäverna svårare att avläsa.
  • Exakt återgivning av bokstäver med diakritiska tecken enligt den representation som gäller i respektive språk eller land.

När böcker som helt är på ett annat språk än svenska ska produceras i Sverige ska en exakt återgivning användas enligt den representation som gäller i respektive språk.

I svensk punktskrift finns det fyra bokstäver med diakritiska tecken som återges med särskilda egna punktskriftstecken (entecknig representation):

p12356p12356 a med grav accent, à

p123456p123456 e med akut accent, é

p2346p2346 e med grav accent, è

p1256p1256 u med trema, tyskt y, ü

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)