Källor

Här kan du läsa mer om källorna.

Blücher, Erik (1975), Braille och punktskriftens historia. De blindas tidskrift 1975:3

Christensen Sköld, Beatrice ((2005), Louis Braille, skapare av ett skriftsystem. Stockholm: Punktskriftsnämnden

Eriksson, Yvonne (1997), Att känna bilder. Solna: SIH läromedel

Eriksson, Yvonne (1998), Tactile pictures: pictorial representations for the blind 1784–1940. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis (diss.)

Eriksson, Yvonne & Strucel, Monica (1997), Från föremål till taktil bild: ett övningsmaterial. Solna: SIH läromedel

Gustavsson, Sten (2009), När blindskriften kom till punkt. Svenska Dagbladet 2009-01-04

Gustavsson, Sten (2010), Moonskriften i Sverige. Vi punktskriftsläsare 2010:2

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)